Barroso: Vysoká nezamestnanosť znamená, že krízu sa nedarí prekonať

Brusel 14. marca (TASR) – Neprípustne vysoká úroveň nezamestnanosti naznačuje, že krízu sa nám ešte nepodarilo prekonať, avšak môžeme povedať, že úsilie vynakladané členskými štátmi prináša výsledky v podobe úprav v nerovnováhe medzi jednotlivými európskymi ekonomikami. Uviedol to predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso v liste pre premiérov a prezidentov štátov EÚ.

Lídri EÚ dnes prichádzajú do Bruselu na summit zameraný na zvýšenie ekonomického rastu a tvorbu zamestnanosti.

"Boli sme svedkami zlepšenia podmienok na finančných trhoch v druhej polovici roku 2012, to však neviedlo k oživeniu reálnej ekonomiky, pričom nezamestnanosť dosiahla doteraz nevídané miery vo viacerých členských štátoch," uviedol Barroso.

Predseda EK spresnil, že korekcie rozpočtovej bilancie s cieľom stabilizovať stav verejných financií a znižovať mieru štátneho a súkromného zadlženia pre členské štáty znamenajú obrovskú záťaž z krátkodobého hľadiska.

"Sociálne dopady krízy sú pre Európsku komisiu osobitným dôvodom na znepokojenie," priznal Barroso v otvorenom liste pre lídrov EÚ.

Aj napriek tomu, že tohoročné ekonomické prognózy nie sú dôvodom na radosť, pri raste HDP 0,1 % pre EÚ a -0,3 % pre eurozónu, Barroso považuje za pozitívny signál skutočnosť, že dochádza k náprave niektorých makroekonomických výkyvov známych ešte spred vypuknutia krízy. Okrem toho štrukturálne reformy, ktoré prebiehajú vo viacerých členských krajinách vedú k zrovnovážneniu európskej ekonomiky, najmä však v oblasti eurozóny.

Barroso za úspech považuje aj skutočnosť, že došlo k pokroku v oblasti fiškálnej konsolidácie, keď sa podarilo znížiť celkové fiškálne deficity a udržiavať pod kontrolou nárast zadlženosti.

Barroso v závere listu pre lídrov EÚ uviedol, že počas svojej prezentácie na summite EÚ sa zameria na výzvy spojené so znižovaním nezamestnanosti v radoch európskej mládeže a so zvyšovaním konkurencieschopnosti EÚ ako jedného z hráčov na poli globálnej ekonomiky.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jak