V Európe sú chudobou najviac ohrozené deti

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – Hovoriť o problematike chudoby v Európe, na Slovensku a vo svete je cieľom dnešnej konferencie Európa 2010 – Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela (UMB). Pre TASR to uviedla Andrea Elscheková–Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Konferencia je rozdelená na dve sekcie – Chudoba a sociálne vylúčenie v Európskej únii (EÚ) a Rozvojová pomoc v kontexte miléniových rozvojových cieľov. Prvá hovorí o "chudobe doma, ako chudobu vieme riešiť," pokračovala Matisová. Druhá sa venuje záväzkom Európy, Slovenska voči rozvojovým krajinám.

Alena Longauerová zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli prednášala o podpore investícií a obchodovania v rozvojových krajinách ako nástroji boja proti chudobe v čase krízy. Cieľom politiky, ktorá sa venuje tejto problematike, je "zabezpečiť, aby sa v rozvojových krajinách vytvárali možnosti pre rozvoj ich vlastného obchodu, pre rozvoj vlastnej výrobnej infraštruktúry, infraštruktúry v oblasti ciest, telekomunikácií," uviedla Longauerová. Najúčinnejším nástrojom, ako pomôcť týmto krajinám a zabezpečiť rast ich HDP, je podľa jej slov vytváranie podmienok na podporu obchodovania a investícií v týchto krajinách pomocou nástrojov a stimulačného balíka, ktorý bol vytvorený.

Rok 2010 je v EÚ vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Matisová konštatovala, že "každý šiesty obyvateľ EÚ, celkovo je to až 84 miliónov ľudí, má príliš nízky príjem na to, aby si mohol bez problémov zaplatiť napríklad slušné bývanie, kúrenie na zimu či školské obedy svojich detí." Práve tie sú v Európe chudobou najviac ohrozené, dodala Matisová s tým, že nasledujú slobodné matky, seniori a príslušníci národnostných menšín.

Konferenciu zorganizovali Ekonomická fakulta UMB a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

ver