Benediktíni sa v spore o kaštieľ v Rusovciach obracajú na Európsku úniu

Bratislava 7. augusta (TASR) – Maďarská kongregácia benediktínov, ktorá so Slovenskou republikou vedie súdny spor o vlastníctvo kaštieľa v Rusovciach, sa chce obrátiť na fóra Európskej únie. "Na Slovensku si ako oprávnený dedič nemôžeme uplatniť svoj právny nárok," tvrdí kongregácia.

Rád sv. Benediktína v Komárne, právny predchodca Maďarskej kongregácie benediktínov, si v polovici 90. rokov uplatňoval nárok na vlastníctvo kaštieľa. Vychádzal pritom z toho, že belgická princezná Stefanie – manželka kniežaťa Elemíra Lónyaya, v závete odkázala majetok benediktínom.

Keď však rád žiadal v decembri 1994 o vydanie nehnuteľnosti, neuviedol všetky zákonné náležitosti, a preto žiadosť štát považoval za nulitnú. Benediktíni to napadli a spor napokon skončil na Najvyššom súde, ktorý ešte v tejto veci nerozhodol.

"Viackrát sme najvyšším ústavným činiteľom Slovenskej republiky navrhovali mimosúdne riešenie sporu," uvádza vo vyhlásení pre TASR Asztrik Várszegi, najvyšší predstavený Maďarskej kongregácie benediktínov. Uviedol, že benediktíni ponúkli kaštieľ a príslušné pozemky na reprezentačné účely Slovenskej republiky a na kultúrne a cirkevné podujatia. Keďže požiadavky benediktínov doteraz neboli vypočuté, kongregácia sa obrátila na orgány Európskej únie.

"Ani Európskej únii nemôže byť ľahostajné, že pri blížiacom sa predsedníctve Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, bude na reprezentačné účely SR využitý kaštieľ, ktorého vlastnícke právo nebolo usporiadané v duchu európskych hodnotových kritérií," uviedol Várszegi. Kongregácia žiada vládu SR, aby sa najskôr vyjasnili vlastnícke práva k nehnuteľnosti a až potom sa pristúpilo k rozhodnutiu o využití kaštieľa.

Premiér Robert Fico dnes na margo snáh benediktínov vyhlásil, že vláda bude vo svojom zámere zrekonštruovať túto národnú kultúrnu pamiatku pokračovať. "Vždy, keď niekto cíti nejakú skrivodlivosť alebo pocit, že sa nemôže dosať k svojmu majetku, tak sa obracia na všetky možné inštitúcie, ktoré ho napadnú. Ale toto je vec, ktorá nemá nič spoločné ani s Európskou komisiou ani s Európskou radou, to je súdny spor. A o súdnom spore musí rozhodnúť príslušný súd," upozornil.

Úrad vlády SR považuje vlastnícke vzťahy okolo národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach za vysporiadané. "Vlastníkom pozemkov vo výmere približne 13,5 ha a na nich stojacich objektov – kaštieľ, čeľadník a vodná veža – je úrad vlády, čo už právoplatne potvrdil súd. Nehnuteľnosti a príslušné pozemky sú riadne zapísané v liste vlastníctva, to znamená, že príslušný areál je vo vlastníctve štátu, v správe Úradu vlády," uviedol pre TASR tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Rád sa domáhal na súde vydania časti nehnuteľností podľa zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam. Okresnému súdu Bratislava V bol tento spor postúpený 18. marca 2002. Po tom, ako v máji 2005 návrh zamietol, v júni 2006 neuspel Rád sv. Benedikta ani na bratislavskom Krajskom súde. Ich sťažnosť v novembri 2008 odmietol aj Ústavný súd SR. Rozsudok, ktorým súd zamietol návrh o vydanie nehnuteľnosti, nadobudol právoplatnosť 8. júna 2011.

Rád podal dovolanie na Najvyšší súd SR. Rozhodnúť by podľa informácie z kancelárie predsedu súdu mohol koncom septembra alebo v októbri tohto roka.

Zámer zrekonštruovať kaštieľ v Rusovciach schválila vláda na svojom zasadaní 1. augusta. Kaštieľ má v budúcnosti slúžiť na reprezentačné účely SR, ale podstatná časť areálu má byť prístupná aj verejnosti.

er em jk