Bieloruské demokratické sily hľadajú u nás podporu

Krátka správa:

Veľká časť tejto pomoci je určená na rozvoj demokratizácie, slobodných médií, slobody zhromažďovania, komunikácie, myslenia, podpory vzdelávania.

Nemecko plánuje počas svojho predsedníctva EÚ v prvom polroku 2007 zintenzívniť svoj podiel v blízkovýchodnom mierovom procese a prispieť k výchove irackých ozbrojených síl mimo územia Iraku.

Rumunsko uvažuje o podaní žaloby na Veľkú Britániu pred Európskym súdny dvorom. Plánované obmedzenie prístupu na britský trh práce pre Rumunov a Bulharov, ktorí do EÚ vstúpia v januári 2007, je údajne diskriminujúce.

EK pripravuje návrh právnej normy, ktorá by zjednotila postihy pre firmy a živnostníkov v členských štátoch Únie, ktorí využívajú nelegálnu prácu. Okrem peňažných sankcií sa uvažuje aj o trestnej sadz­be.