Bojová skupina EÚ krajín V4 ukončila pohotovosť

Vyšehradská bojová skupina EÚ, zdroj: army.cz

Vyčlenení príslušníci Ozbrojených síl SR boli spoločne s českými, maďarskými a poľskými vojakmi v období od 1. januára do 30. júna pripravení reagovať na prípadné krízové situácie.

„Spoločná bojová skupina krajín Vyšehradskej štvorky je jedným z príkladov ukážkovej spolupráce medzi našimi krajinami. Týmto projektom sa však ani zďaleka nekončí. Napríklad, už v budúcom roku chceme vyslať do Pobaltia výcvikové jednotky, ako náš spoločný príspevok v oblasti obrany a ochrany východného krídla aliancie,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.

Ako vysvetlil náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim, koncepcia takzvaných bojových skupín EÚ zohráva významnú úlohu v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. „Bojové skupiny EÚ predstavujú kontingent síl rýchlej reakcie vybavených a vycvičených tak, aby ich bolo možné nasadiť na strategickú vzdialenosť do 6000 km okolo Bruselu. Bojové skupiny EÚ nie sú stále jednotky, ale sú založené, podobne ako NATO Response Forces, na rotačnom princípe,“ uviedol.

Slovenská republika do spoločnej bojovej skupiny EÚ krajín V4 vyčlenila 560 vojakov v rôznych oblastiach, vrátane mechanizovanej roty, roty RCHBO (radiačnej, chemickej a biologickej ochrany), dopravnej roty, tímov pre odstraňovanie výbušných zariadení, tímov vojenskej polície, ale aj poľné mobilné zdravotnícke jednotky.