Bosna dostala cestovnú mapu k bezvízovému styku

Sarajevo bude musieť pre splnenie podmienok Európskej únie zaviesť biometrické pasy, vylepšiť ochranu hraníc, potlačiť neduhy akými sú ilegálna imigrácia, organizovaný zločin a korupcia. Proces naplňania európskych požiadaviek bude kontrolovať Európska komisia za asistencie expertov z členských štátov. O pokroku pri napĺňaní cestovnej mapy bude EK pravidelne informovať členské štáty a keď nadobudne dojem, že boli všetky podmienky splnené, odporučí Rade, aby občanom Bosny a Herzegoviny zrušila vízovú povinnosť.

Šéf generálneho direktoriátu pre rozšírenie, Michael Leigh, predal cestovnú mapu k liberalizácii vízového režimu ministrovi zahraničných vecí Bosny a Herzegoviny, Svenovi Alkajovi, včera, 5. júna v Sarajeve.

„Prikladám uľahčovaniu kontaktov medzi ľudmi, najmä tými mladými, najvyššiu dôležitosť. Som presvedčený, že jednoduché cestovanie zvýši vzájomné porozumenie a zlapší naše vzťahy vo všetkých oblastiach“, povedal komisár Jaques Barrot, zodpovedný za portfólio slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Cestovnú mapu ozančil za „ďalší dôležitý krok na ceste k európskej integrácii Bosny a Herzegoviny“.

Únia odštartovala štrukturovaný dialóg s Bosnou a Herzegovinou o odstránení vízovej povinnosti koncom minulého mesiaca. V januári začala pre Bosnu a Herzegovinu platiť dohoda o zjednodušenom vydávaní víz a readmisii. Na základe tejto zmluvy môžu niektoré skupiny občanov Bosny (študenti, športovci, novinári, ľudia ktorí cestujú navštíviť pribuzných, biznismeni…) získať víza jednoduchšie a bez poplatku, zyvšok obyvateľstva platí len 50 % štandartného poplatku za vydanie cestovného dokumentu.