Británia sa dnes stala súčasťou Schengenského informačného systému

Brusel 13. apríla (TASR) – Dnešným dňom sa aj Británia stala súčasťou Schengenského informačného systému (SIS). Uviedla to Európska komisia.

SIS je kľúčový nástroj pre vnútroštátne orgány krajín EÚ, aby spolupracovali s cieľom boja proti terorizmu a závažnej organizovanej trestnej činnosti. Od dnešného dňa je v prevádzke aj v Spojenom kráľovstve.

Schengenský informačný systém umožňuje príslušným vnútroštátnym orgánom vydávať a konzultovať záznamy o osobách, ktoré môžu byť zapojené do závažného trestného činu alebo nemajú právo na vstup a pobyt na území EÚ. Obsahuje tiež záznamy o nezvestných osobách, najmä detí, rovnako aj informácie o ukradnutých, spreneverených alebo stratených cennostiach, ako sú bankovky, autá, dodávky, strelné zbrane a doklady.

Integrácia tohto systému aj do Británie sa mohla dosiahnuť len vďaka intenzívnej prípravnej práce všetkých zúčastnených štátov a agentúre EÚ zodpovednej za riadenie SIS (EÚ-LISA).

To znamená, že SIS je teraz v prevádzke v 29 európskych krajinách vrátane 25 členských štátov EÚ a štyroch pridružených krajín – Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

SIS ako základ spolupráce v oblasti presadzovania práva sa ukázala byť efektívny a účinný nástroj pri výmene informácií o hľadaných alebo nezvestných osobách a veciach.

Británia nie je súčasťou schengenského priestoru, a preto bude používať SIS iba v rámci policajnej a justičnej spolupráce, a nie vo vzťahu k vonkajšej politike hraníc EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem