Brusel má záujem o prípravu kvalitných tlmočníkov pre predsedníctvo SR v EÚ

Bratislava/Brusel 17. apríla (TASR) – Stretnutie venované jazykovým otázkam v rámci prípravy na slovenské predsedníctvo Rady Európskej únie v druhej polovici roku 2016 a návšteva Univerzity Komenského, ktorá je hlavným vzdelávacím strediskom pripravujúcim slovenských tlmočníkov pre potreby európskych inštitúcií, bude predmetom návštevy generálneho riaditeľa Európskej komisie (EK) pre tlmočenie Marca Benedettiho na Slovensku.

Návšteva sa uskutoční v dňoch 18. a 19. apríla. Benedetti sa počas nej stretne so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Petrom Javorčíkom a s generálnym riaditeľom sekcie ministra zahraničných vecí Michalom Kottmanom. ň

Prvý deň návštevy ukončí stretnutím s predsedníčkou Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT) Máriou Mlynarčíkovou.

V priebehu druhého dňa návštevy bude prijatý na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK), kde sa stretne s dekanom fakulty prof. Jaroslavom Šušolom a vedúcou Európskeho kurzu konferenčného tlmočenia doc. Taidou Novákovou.

Benedetti sa prihovorí študentom a pedagógom fakulty na prednáške "O používaní jazykov v únii: vízia a realita".

Rokovania na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí budú venované predbežnej diskusii o zabezpečení tlmočenia počas slovenského predsedníctva v EÚ, ktoré sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2016. Bude to zároveň príležitosťou na výmenu názorov v súvislosti s viacjazyčnosťou, výučbou jazykov a vzdelávaním tlmočníkov na Slovensku.

Európska únia od svojho založenia považuje kultúrnu a jazykovú rozmanitosť za prínos a bohatstvo, ktoré treba uchovať. Ak chce Slovensko, podobne ako ostatné krajiny predsedajúce EU, umožniť delegátom hovoriacim rôznymi jazykmi spolupracovať a navzájom si rozumieť, bude sa musieť spoľahnúť na služby kvalitných tlmočníkov.

Počas druhého dňa návštevy sa Benedetti stretne so študentmi a pedagógmi FiF UK na prednáške venovanej používaniu jazykov a viacjazyčnosti v EÚ s dôrazom na tlmočenie.

"Primárnu zodpovednosť za vzdelávanie tlmočníkov nesú členské štáty a predovšetkým univerzity," povedal Benedetti v súvislosti s prípravou tlmočníkov.

"Univerzita Komenského v Bratislave a osobitne Európsky kurz konferenčného tlmočenia, ktorý prebieha na FiF UK, je jediným kurzom konferenčného tlmočenia na Slovensku podporovaným európskymi inštitúciami. Kurz predstavuje významný zdroj slovenských tlmočníkov a preto si zasluhuje plnú podporu," spresnil generálny riaditeľ EK pre tlmočenie.

Komisii sa v priebehu rokov podarilo postupne vybudovať základňu slovenských tlmočníkov práve vďaka úzkej spolupráci s Európskym kurzom konferenčného tlmočenia.

Spolupráca medzi UK a Európskou komisiou prebieha od roku 2002 formou poskytovania grantov, štipendií a pravidelnej pedagogickej pomoci, ktorú chodia do Bratislavy poskytovať skúsení tlmočníci a školitelia z európskych inštitúcií.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem