Brusel prijal ďalšie kroky na spravodlivé súdne konania kdekoľvek v EÚ

Brusel 27. novembra (TASR) – Európska komisia dnes predložila balík návrhov na ďalšie posilnenie procesných záruk pre občanov v trestnom konaní. Cieľom je zaručiť právo na spravodlivé súdne konanie pre všetkých občanov kdekoľvek v Európskej únii.

Dnešné návrhy sa zameriavajú na zaručenie rešpektovania prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní, na zabezpečenie osobitných záruk pre deti, proti ktorým sa vedie trestné konanie, a na záruky, aby podozrivé a obvinené osoby a najmä osoby, na ktoré je vydaný európsky zatýkací rozkaz, mali prístup k predbežnej právnej pomoci v začiatočných štádiách konania.

Nové návrhy sú ďalším míľnikom v oblasti procesných práv a dopĺňajú súbor troch iných právnych predpisov EÚ schválených od roku 2010: o práve na preklad a tlmočenie, práve na informácie a práve na prístup k advokátovi.

Tieto návrhy podporujú zásadu "rovnosti zbraní" s cieľom poskytnúť všetkým stranám spravodlivé súdne konanie. Po prijatí budú návrhy pomáhať pri zvyšovaní vzájomnej dôvery k justičným systémom členských štátov a zabezpečia tým hladké fungovanie európskeho justičného priestoru.

Eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová pripomenula, že EK plní svoj záväzok, keď zavádza súbor procesných práv, ktoré sa budú uplatňovať na všetkých občanov v rámci EÚ tak, aby sa dalo hovoriť o "európskom kontinente spravodlivosti". EK pripomenula, že každý rok prebieha v rámci Európskej únie viac ako deväť miliónov trestných konaní.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy