Brusel: Vstúpil do platnosti európsky systém hraničného dozoru EUROSUR

Brusel 2. decembra (TASR) – Európsky systém hraničného dozoru krajín EÚ, známy ako EUROSUR, bol dnes uvedený do prevádzky. Tento systém má členským štátom EÚ zabezpečiť lepšie nástroje pre predchádzanie cezhraničnej trestnej činnosti ako je obchodovanie s ľuďmi a pašovanie drog, ale aj predchádzať stroskotaneckým tragédiám v Stredozemnom mori.

"Vítam spustenie systému EUROSUR. Je to skutočná európska reakcia na záchranu života migrantov, ktorí cestujú na preplnených a nebezpečných lodiach v Stredozemnom mori a tiež reakcia voči rýchlym plavidlám, ktoré pašujú drogy," uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová v oficiálnom komuniké.

Podľa komisárky všetky iniciatívy spadajúce do systému EUROSUR budú závisieť na včasnej a užitočnej výmene informácií a koordinovanom úsilí medzi národnými a európskymi agentúrami.

EUROSUR je vytváraný postupne, počnúc od 2. decembra 2013, s 18 členskými štátmi EÚ s hranicami prevažne v oblasti Stredomoria a na východe EÚ. Do systému sa zapojilo aj Nórsko, ktoré nie je v EÚ, ale patrí do schengenského priestoru.

Ďalších 11 členských štátov EÚ a ďalšie krajiny pridružené k Schengenu sa budú na systéme EUROSUR podieľať od 1. decembra 2014.

Základnou štruktúrou tohto systému sú "národné koordinačné centrá," prostredníctvom ktorých sú povinné spolupracovať a koordinovať svoje činnosti všetky vnútroštátne zodpovedné za ochranu hraníc – napríklad polícia, pohraničná a pobrežná stráž či vojenské námorníctvo. Tieto vnútroštátne orgány informujú o nežiaducich udalostiach vzniknutých na vonkajších pozemných a námorných hraniciach únie.

Vzhľadom na výmenu informácií môže príslušný členský štát rýchlejšie reagovať na akékoľvek prípady nelegálnej migrácie a cezhraničnej trestnej činnosti, alebo na situácie, ktoré predstavujú ohrozenie životov migrantov.

EUROSUR by mal umožniť členským štátom, aby dokázali rýchlo a účinne reagovať nielen v izolovaných prípadoch, ale aj v kritických situáciách vyskytujúcich sa na vonkajších hraniciach únie. Za týmto účelom boli vonkajšie pozemné a námorné hranice EÚ rozdelené do "hraničných sekcií" a každej z nich bola priradená "úroveň dopadu" – nízka, stredná alebo vysoká. Tento prístup umožňuje identifikáciu kritických bodov na vonkajších hraniciach, čo umožní štandardizovanú reakciu na vnútroštátnej úrovni a ak je to potrebné aj na európskej úrovni.

Ustanovenia EUROSUR jasne uvádzajú, že členské štáty a agentúra Frontex musia plne rešpektovať zásadu nevracania utečencov a ochranu ľudskej dôstojnosti pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl