Budúci komisári sa pripravujú na „krížový výsluch“ v Parlamente

Krátka správa:

Parlamentné vypočutie, ktorého sa budúci komisári zúčastnia 27. novembra 2006 má preveriť ich kompetenciu a názory. Každý kandidát na komisára bude podrobený otázkam parlamentného výboru, ktorý má v kompetencii danú oblasť, za ktorú má byť komisár v budúcnosti zodpovedný. V tomto prípade sa bude jednať o vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov a kultúru a vzdelanie.

Leonard Orban, rumunský kandidát, zastáva v súčasnej dobe funkciu štátneho tajomníka ministerstva pre európsku integráciu. Bulharská kandidátka Meglena Kuneva zastáva post ministerky pre európske záležitosti. Obaja boli hlavnými vyjednávačmi svojich štátov a v európskych inštitúciách sú dobre známi.

V priebehu vypočutia v roku 2004 niektorí poslanci vyjadrili vážne námietky proti kandidátovi na komisára pre spravodlivosť a vnútro Roccovi Buttiglionemu. Spochybnili najmä jeho schopnosť bojovať proti diskriminácii vzhľadom na jeho postoje k homosexualite a ženám. Predseda Komisie José Manuel Barroso bol nakoniec nútený Buttiglioneho kandidatúru stiahnuť.

Pred zahájením vypočutia musí každý kandidát odpovedať písomne na otázky v dotazníku. Témy, ktorých sa dotazník týka sa potom s najvyššou pravdepodobnosťou objaví i v priebehu predstavovania. Meglena Kuneva bude podrobená krížovému výsluchu v témach ako je osveta spotrebiteľov, konkurencieschopnosť a ochrana spotrebiteľa. Poslancov bude ďalej zaujímať jej predstava o priemernom spotrebiteľovi.

Leonard Orban pravdepodobne dostane otázky, ktoré sa budú týkať mnohojazyčnosti a Lisabonskej stratégie, ale tiež roly mnohojazyčnosti v európskom Pláne D pre komunikáciu. Pred samotným vypočutím požiadal vodca socialistov Martin Schulz predsedu Komisie Barrosa, aby rozšíril Orbanov mandát aj o menšiny.

Procedúra vypočutia bude zahájená prejavom predsedu tohto stretnutia a kandidáta na komisára. Potom bude nasledovať prvé kolo otázok od každej zo skupín. Každá skupina má právo položiť jednu doplňujúcu otázku. Po druhom kole otázok nasleduje voľný priestor pre ďalšie otázky a odpovede.

Orbanovo vypočutie má obsahovať naviac jedno zvláštne kolo otázok, ktoré mu položí Výbor pre ústavné záležitosti. Nakoniec kandidáti učinia záverečné prehlásenie a vypočutie bude uzavreté predsedajúcim.

Vypočutia následne vyhodnotia výbory za zatvorenými dverami a výsledky budú predané Konferencii predsedov, ktorí oficiálne vypočutie ukončia. Parlament bude o oboch kandidátoch hlasovať jednoduchou väčšinou 12. decembra 2006. Rada musí formálne vymenovať nových komisárov do konca roka 2006.