Bulharsko a Rumunsko v napätí

 

Krátka správa

Dátum vstupu Bulharska a Rumunska do EÚ stále nie je jasný. Podľa správ agentúr Reuters a AFP, ktorým sa 11. mája podarilo získať návrh hodnotiacej správy Komisie o pokroku kandidátskych krajín smerom k integrácii do EÚ, dokument vymenúva oblasti, v ktorých boli zaznamenané nedostatky, no záverečná časť „má byť vyplnená až pred zverejnením správy“ európskou exekutívou. Posledné slovo bude mať Rada na júnovom summite.

Podľa Reuters návrh obsahuje šesť „červených kariet“ pre Bulharsko a štyri pre Rumunsko. V hodnotiacej správe Komisie z októbra 2005 ich bolo 16 pre Bulharsko a 14 pre Rumunsko. „Červené karty“ identifikujú oblasti, v ktorých je nevyhnutne potrebné zvýšiť reformné úsilie. V prípade Rumunska ide väčšinou o technické záležitosti, Bulharsko však musí pridať najmä v oblasti boja proti organizovanému zločinu, podvodom a korupcii.

Správa by tiež mala vyjadrovať pripravenosť EÚ odobrať obom krajinám finančnú pomoc, pretože kľúčové reformy ešte neboli dokončené. Táto možnosť nie je priamo viazaná na dátum vstupu oboch kandidátov, teda k nej môže dôjsť aj v prípade, že obe krajiny vstúpia do EÚ v plánovanom termíne 1. januára 2007.

V súlade s Prístupovou zmluvou EÚ môže o rok odložiť vstup jednej alebo oboch krajín. V prípade Bulharska by takýto krok vyžadoval jednomyseľný súhlas EÚ-25.