Bulharsko a Rumunsko: áno, ale za prísnych podmienok

 

Krátka správa

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn a predseda Komisie Jose Manuel Barosso sú údajne za vstup Bulharska a Rumunska do EÚ už v roku 2007. Oboch lídrov tento týždeň navštívil bulharský premiér Sergej Stanišev.

Komisia v hodnotiacej správe pravdepodobne navrhne využitie takzvaných mimoriadnych opatrení, na základe ktorých je možné na obe krajiny po vstupe uvaliť finančné sankcie, ak nesplnia stanovené podmienky. Veľmi pozorne je sledované najmä Bulharsko, ktorému Komisia vytýka nedostatočný pokrok v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. Predstaviteľ Komisie pre Financial Times povedal: „Myslíme si, že najlepším spôsobom dosiahnutia nášho cieľa je pracovať s nimi s využitím hrozby týchto opatrení. Je to lepší spôsob dosiahnutia výsledkov, než odloženie rozširovania do 2008.“ Finančné sankcie by mali podobu suspendovania regionálnej pomoci v hodnote miliárd eur.

Tento vývoj môže priliať oheň do britskej diskusie o tom, či má krajina po rozšírení otvoriť trh práce pre ľudí z Rumunska a Bulharska. Objavujú sa obavy z masovej imigrácie a preniknutia skupín organizovaného zločinu.

Komisia zverejní konečnú monitorovaciu správu oboch krajín 27. septembra. Na jej základe sa rozhodne o pristúpení, či pozdržaní členstva Sofie a Bukurešti o jeden rok.