Bulharsko musí pridať, inak…

 

Krátka správa

Odkaz z úst rakúskej ministerky zahraničných vecí Ursuly Plassnik je jasný: „Ak chce Bulharsko vstúpiť do Európskej únie 1. januára 2007, zostávajúci čas musí využiť čo najproduktívnejšie. Musí predovšetkým zvýšiť úsilie v oblasti boja proti organizovanému zločinu a korupcii a pri reforme systému súdnictva.“ Plassnik sa vyslovila po stretnutí s bulharským premiérom Sergejom Staniševom 27. apríla 2006.

Podľa denníka Financial Times je rovnako znepokojený aj komisár pre rozširovanie Olli Rehn, a dokonca zvažuje odloženie konečného hodnotenia žiadosti Sofie o členstvo v EÚ až na jeseň 2006.

V správe, ktorú Rehn predstavil v Parlamente, sa objavili ostré slová v súvislosti s nedostatočnými výsledkami Sofie od obchodovania s ľuďmi až po prostitúciu a falšovanie peňazí.

Komisár Rehn by mal 16. mája predstaviť hodnotiacu správu o pokroku Bulharska a Rumunska. Obe krajiny dúfajú vo vstup do EÚ v roku 2007.