Bulharsko a Rumunsko opäť na pranieri

Foto: waɪ.tiː / flickr

Bulharsko zlyháva pri implementácií procedúr verejného obstarávania. Pokiaľ ide o Rumunsko, podľa Komisie treba zlepšiť hlavne predchádzanie konfliktu záujmov a korupcii pri verejných tendroch. Ide v poradí už o siedme správy, ktoré monitorujú pokrok v reformách súdnictva a vnútorných vecí.

Sprenevery verejných peňazí

V správe o Bulharsku sa píše, že by krajina mala legislatívnou cestou ošetriť konflikt záujmov spojený s biznisom lokálnych politikov a ich rodín.

V Bulharsku vyplávali v poslednom čase na povrch mnohé prípady sprenevery verejných peňazí priamo politikmi, alebo ich príbuznými.

Šéf národnej cestnej spoločnosti Vesselin Georgiev bol obvinený z prideľovania lukratívnych zákaziek svojim dvom bratom. Prípad stále stojí na súde, keďže ministerstvo financií súdu nedodalo načas potrebnú dokumentáciu.

V inom prípade bola zase bývalá ministerka sociálnych vecí obvinená z toho, že udelila firme vlastného manžela zákazku vo výške 5,5 milióna eur na renováciu domova dôchodcov.

Takéto excesy nie sú len dedičstvom bývalej vlády. Minister zdravotníctva súčasnej vlády má zase problémy kvôli kontraktom na vakcíny. Tlač hojne informujeme aj o lobistických škandáloch medzi poslancami národného parlamentu, ktorí spravidla pochádzajú z vládnej strany GERB premiéra Bojka Borissova.

Komisia pri Bulharsku konštatuje, že „miera nezrovnalostí“ pri veľkých infraštruktúrnych projektoch, kde majú úrady povinnosť vykonávať kontrolu ex ante je takmer 100 percentná. Správne a súdne orgány podľa európskej exekutívy „nie sú v pozícii efektívnym spôsobom ochrániť verejné obstarávanie pred konfliktom záujmov“.

Ďalším problémom bulharskej justičnej praxe je, že odsúdení za vážne zločiny zostávajú stále po podaní odvolania proti rozsudkom prvostupňových súdov na slobode, keďže sudcovia zväčša veľkoryso rozhodnú, že ich pobyt na slobode nemá mať vplyv na odvolacie konanie.

Na otázku EurActiv ako Komisia vníma túto zvláštnosť bulharského systému, hovorca Komisie Mark Gray povedal, že to naozaj Brusel znepokojuje. Nie je to podľa neho otázka prijímania nových zákonov, ale skôr efektívneho uplatňovania, tých, ktoré existujú.

„Ak sa pozriete na prax v iných krajinách, ľudia, ktorí sú odsúdení za vážne zločiny, zostávajú vo väzbe“, povedal Gray.

Brusel žiada späť „rumunskú integritu“

Tohtoročná správa o Rumunsku je kritickejšia ako boli jej predošlé vydania. Karhá krajinu, za to, že porušila záväzky vyplývajúce z prístupovej zmluvy, keď ústavný súd vyhlásil časť legislatívy o protikorupčnej Národnej agentúre pre integritu (ANI) za protiústavné.

Nový zákon, ktorý krajina prijala po rozsudku ústavného súdu podľa Komisie sťažuje proces verifikácie, trestania v prípadoch neoprávnených nadobúdania majetkov, obmedzuje transparentnosť konania verejne činných osôb a bráni opatreniam na boj proti korupcii.

Väčšina prípadov konfliktu záujmov, ktoré boli postúpené ANI súdom sa týka verejného obstarávania, uvádza správa EK.  

Bez spomínania konkrétnych mien konštatuje, že prípady pochybného verejného obstarávania sa týkajú jedného poslanca, sudcu najvyššieho súdu, ktorý mal vyvíjať tlak v prípade rozhodovania o konkrétnom verejnom obstarávaní, dvoch bývalých ministrov, ďalších súčasných alebo bývalých poslancov, niekoľkých bývalých riaditeľov štátnych spoločností a lokálnych volených úradníkov.

V rumunskej tlači cirkulujú k týmto spomínaným funkciám aj konkrétne mená.

Na otázku EurActiv, aké sankcie môže Rumunsko očakávať, ak nespraví z ANI efektívny nástroj na boj s korupciou, Mark Gray odpovedal, že „nateraz nie je čas hovoriť o sankciách“. „Rumunské orgány sú si plne vedomé dôležitosti, ktorú pripisujeme tejto otázke.“