Bulharsko sa stalo 25. členom Jednotného patentového súdu EÚ

Brusel 5. marca (TASR) – Bulharsko sa dnes stalo v poradí 25. signatárskym štátom Jednotného patentového súdu. O podpise Bulharska informovala oficiálna internetová stránka Rady EÚ.

Prvých 24 členských krajín EÚ podpísalo medzinárodnú dohodu, ktorou sa zriaďuje Jednotný patentový súd 19. februára, počas zasadania Rady v Bruseli.

Signatárske krajiny budú po tom, čo dohoda nadobudne platnosť, tvoriť z hľadiska patentového práva jednotnú oblasť.

Doteraz museli v tej istej patentovej záležitosti často konať viaceré súdy v rôznych členských štátoch. Rozhodnutia nového súdu však budú uplatniteľné na území všetkých signatárskych krajín, čím sa dosiahne právna istota.

Jednotný patentový súd tým zároveň zabráni vydávaniu nezlučiteľných rozhodnutí, pričom sa znížia trovy patentových sporov.

O tejto zložitej otázke sa diskutovalo po desaťročia a na jej vyriešenie bolo potrebné rozhodnutie o povolení posilnenej spolupráce. Takýmto rozhodnutím sa skupine členských štátov umožňuje prijať spoločné pravidlá v prípade, že nemožno dosiahnuť dohodu v rámci celej EÚ.

Jeden členský štát sa túto dohodu rozhodol nepodpísať a v jednej krajine ešte prebiehajú vnútroštátne postupy potrebné na schválenie podpísania dohody. K dohode bude možné pristúpiť aj neskôr.

Dohoda nadobudne platnosť po tom, ako ju ratifikuje aspoň trinásť členských štátov EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl