Bulharský premiér žiada spravodlivý prístup

 

Pozadie

Dve kandidátske krajiny, Rumunsko a Bulharsko, vstúpia do EÚ veľmi pravdepodobne už 1. januára 2007, Komisia sa však rozhodla podmieniť to tvrdými kritériami. Komisia pravdepodobne uvalí „zabezpečovacie opatrenia“, ktoré obmedzia participáciu Bulharska na niektorých programoch EÚ až na tri roky – ako je prístup k fondom EÚ, či súdna spolupráca. Tieto „zabezpečovacie klauzuly“ sú obsiahnuté v prístupovej zmluve. Komisia rozhodne o konkrétnych opatreniach ešte pred samým pristúpením krajiny, po konzultáciách s členskými krajinami.

Pri tomto rozšírení sa Komisia rozhodla uplatniť prísnejšie podmienky než v roku 2004. Pri klesajúcej verejnej podpore procesu rozširovania a stále častejších pochybnostiach o „absorbčnej kapacite“ Únie vysiela Komisia signály, že chce byť na kandidátske krajiny omnoho prísnejšia.

Otázky

Bulharský premiér na tlačovej konferencii 6. septembra zdôraznil, že jeho krajina urobila podstatné kroky na splnenie požiadaviek EÚ. Podľa neho bol pokrok v oblasti spravodlivosti a vnútra podstatný, priznal však tiež, že reformy musia pokračovať.

Stanišev bol optimistom pokiaľ ide o vstup krajiny do EÚ k 1. januáru 2007. Podčiarkol, že chce byť hodnotený „objektívne a spravodlivo“. Poukázal na doterajšie bulharské úspechy – rast 5% HDP, 1,4 miliardy eur investícií a nezamestnanosť pod 9%.

V súvislosti s možnými opatreniami vyhlásil že chápe, že sú súčasťou prístupovej zmluvy, možné suspendovanie fondov EÚ v prípade nesplnenia požiadaviek však označil za „vysoko nespravodlivé“.

Pozície

Premiér Stanišev varoval, že opatrenia môžu byť využité len na to, aby „predali“ členstvo Bulharska stále skeptickejšej verejnosti v členských krajinách Únie. Podľa neho to môže podkopať efektívnosť bulharského členstva v EÚ.

Komisár pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť Franco Frattini pre Reuters povedal, že Bulharsko a Rumunsko by mali pristúpiť k EÚ už v roku 2007, bez akýchkoľvek podmienok. Tie ich totiž robia „členmi druhej kategórie“. Uplatnenie opatrení by malo byť podľa neho ponechané ako zábezpeka na obdobie po ich vstupe do EÚ – ak nesplnia podmienky, ktoré pre nich vyplývajú ako pre členov.

Ďalšie kroky

  • Komisia má konečnú monitorovaciu správu o pripravenosti Bulharska a Rumunska na vstup do Únie zverejniť 26. septembra.