KDH bolo prvou kresťanskodemokratickou stranou po páde železnej opony

Žilina 20. februára (TASR) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vzniklo pred 20 rokmi ako prvá kresťanskodemokratická strana v krajinách bývalého socialistického bloku. Dnes po Mimoriadnom sneme KDH, konanom pri príležitosti 20. výročia založenia strany, to konštatoval predseda Európskeho parlamentu (EP) Jerzy Buzek.

"Bola to veľmi dôležitá udalosť pre nás všetkých, pretože kresťanské hodnoty sú základné a veľmi dôležité pre nás všetkých. Kresťanská demokracia vybudovala Európsku úniu (EÚ). Čarnogurský, Hrušovský a Figeľ sú veľmi dôležitými osobnosťami nielen pre slovenskú, ale aj pre európsku kresťanskú demokraciu," povedal Buzek.

Predseda KDH Ján Figeľ dnes Buzekovi odovzdal čestnú medailu udelenú pri príležitosti 20. výročia založenia KDH. Zdôraznil, že predseda EP nielen symbolizuje, ale reprezentuje dvadsaťročnú cestu od pádu železnej opony a dnes aj prínos nových členských krajín EÚ. "Pre KDH bolo vždy miesto Slovenska v spoločnej Európe, rovnocenné, dôstojné postavenie nosnou myšlienkou. A ja som rád, že nezostalo pri myšlienke, ale dnes je to realita nášho každodenného života. Boli sme pri tom, a to je jeden z rozhodujúcich príspevkov dvadsaťročného hnutia pre Slovensko i pre spoločnú Európu," uviedol Figeľ.

Dvadsaťročný vývoj slovenskej slobody, demokracie a právneho štátu je podľa Figeľa bytostne spätý s dvadsiatimi rokmi pôsobenia, existencie a rozvoja kresťanskej demokracie. "Som presvedčený, že táto spätosť je veľmi dôležitá nielen pre minulosť, ale aj pre budúcnosť. KDH zápasilo a veľmi intenzívne prispievalo k úsiliu o slobodu, demokraciu, právny štát, samosprávu, európsku perspektívu tejto krajiny. Snáď najťažším obdobím boli 90. roky, keď sme napomohli vrátiť krajinu na cestu. A som presvedčený, že s týmto úsilím a skúsenosťou môžeme aj dnes napomáhať v tom, čo je potrebné pri východiskách z krízy," uzatvoril predseda KDH.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotoreportáž a videozáznam.

mj gl