Ceny EurActiv nabrali na obrátkach

Medzi nominovanými sú jednotlivci, organizácie, ale aj verejné orgány, ktoré implementovali svoje nápady na diskutovanie, propagáciu, či hodnotenie európskych politík na národnej úrovni v rôznych formách. Na zozname figurujú blogeri o európskych záležitostiach, environmentálny film, bývalý belgický premiér či turecká asociácia žien – podnikateliek. Víťazov vyhlásia na prestížnom udeľovaní cien 12. novembra 2009 v Európskom parlamente.

Európska komisia sa v uplynulých rokoch snažila prostredníctvom niekoľkých iniciatív bojovať proti nedostatočnej dôvere a záujmu občanov o európske projekty. V roku 2005 to bol Plán D, ktorý reagoval na negatívne výsledky referend o návrhu Ústavnej zmluvy EÚ v dvoch zakladajúcich krajinách EÚ – Francúzsku a Holandsku, rok na to zasa tzv. White paper (Biela kniha) o európskej komunikačnej politike.

Poslednou iniciatívou boli Európske debaty, ktoré rozbehli v roku 2008 pred voľbami do Európskeho parlamentu. Tieto snahy však zásadnejšie zmeny nepriniesli. Účasť na voľbách dosiahla rekordne nízku úroveň – 43,4 %, čo naznačuje, že Európania sú chladní voči záležitostiam EÚ.

Pat Cox, bývalý predseda Európskeho parlamentu a člen VIP poroty, ktorá rozhodne o výhercoch ceny EurActiv-u zdôraznil, že širšie diskusie na národnej či lokálnej úrovni sú síce stále v plienkach, no existuje mnoho výborných iniciatív, ktoré sa snažia propagovať tieto debaty naprieč celou Európou.

„Ceny EurActiv zvýšia povedomie o týchto aktivitách a poukážu na prínos jednotlivcov a organizácií do zapojenia občanov do tvorby budúcnosti Európskej únie,“ povedal Cox. Pozvanie stať sa členom poroty prijal aj podpredseda Európskej komisie, europoslanci a lídri think-thankov, korporátneho a súkromného sektora.

Sponzormi podujatia sú EURid (ktorá spravuje internetovú doménu .eu), Ogilvy Public Relations Worldwide a Coca Cola Company. Mediálnym partnerom je International Herald Tribute.

EurActiv nominácie spustil na Deň Európy (9. mája) ako súčasť osláv desiateho výročia svojej existencie a piateho výročia existencie medzinárodnej siete desiatich portálov.

Viac informácií o nomináciách nájdete tu.