CEPTA: Legislatíva ani monitoring potravín nezaručujú bezpečnosť potravín

Bratislava 29. júna (TASR) – Legislatíva ani monitoring potravín v krajinách EÚ respektíve SR podľa predsedu občianskeho združenia (OZ) CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy Daniela Lešinského nezabezpečujú deklarovanú bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov. CEPTA poukazuje na tento fakt už niekoľko rokov, zatiaľ bez náznaku snahy o zmenu zo strany kompetentných inštitúcií na Slovensku.

Dokazuje to podľa neho aj fakt, že napríklad vzorky hrozna dovážaného z Maroka, ktoré OZ odobralo v rôznych obchodných reťazcoch na Slovensku 16. júna 2010, obsahovalo 4-násobok povolených limitov rezíduí pesticídov (MRL) nebezpečného fungicídu procymidone.

Jedným z dôvodov, prečo nie sú slovenské potraviny bezpečné, je podľa neho fakt, že monitoring pesticídov sa v súčasnosti vyhodnocuje na základe tzv. MRL limitov (maximálny limit pre rezíduá pesticídov), ktoré nezohľadňujú toxicitu voči ľudskému organizmu a sú odvodené od správnej poľnohospodárskej praxe.

Druhým dôvodom je, že limity MRL nezohľadňujú kombinačný efekt pri výskyte dvoch a viacerých rezíduí pesticídov ani citlivé skupiny spotrebiteľov (napríklad deti a tehotné ženy).

Tretím dôvodom je skutočnosť, že adresné výsledky monitoringov sú pre bežného spotrebiteľa neprístupné, všeobecne zhodnotenie monitoringu sa publikuje s minimálne ročným oneskorením.

Občianske združenie CEPTA je koordinačnou organizáciou národnej platformy mimovládnych organizácií pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka Agro-eko fórum od roku 2004.

jal gl