Cestujúci v autobusoch a autokaroch sa v EÚ môžu domáhať väčších práv

Brusel 1. marca (TASR) – Dnešným dňom nadobúda účinnosť nariadenie EÚ o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

Nariadenie im prisudzuje podobné práva, ktoré platia pre oblasť leteckej, železničnej a lodnej dopravy. Zároveň ukladá rad povinností autobusovým a autokarovým spoločnostiam a správcom autobusových staníc, pokiaľ ide o ich zodpovednosť voči cestujúcim.

"Splnili sme náš sľub: Vďaka tomuto nariadeniu dochádza k rozšíreniu práv cestujúcich v EÚ aj na oblasť autobusovej a autokarovej dopravy. Európska únia v súčasnosti predstavuje prvý región na svete s kompletným súborom práv cestujúcich pre všetky druhy dopravy," uviedol eurokomisár pre oblasť dopravy Siim Kallas.

Medzi nové práva cestujúcich patrí okrem iného nediskriminácia na základe štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o tarify a iné zmluvné podmienky. Takisto aj nediskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, čo znamená bezplatnú pomoc na určených autobusových staniciach a v autobusoch a autokaroch, ako aj finančnú náhradu za stratu alebo poškodenie ich vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti.

Nové práva znamenajú tiež primerané a prístupné informácie pre všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej, ako aj všeobecné informácie o ich právach na autobusových staniciach a na internete. Patrí sem aj náhrada celej ceny cestovného lístka alebo presmerovanie v prípade prekročenia kapacity rezervácií, zrušenia alebo meškania o viac ako dve hodiny od predpokladaného času odchodu (pre vzdialenosti nad 250 kilometrov).

Cestujúci majú tiež právo na primeranú pomoc (menšie občerstvenie, jedlo, občerstvenie, ak je to nevyhnutné, aj ubytovanie) v prípade zrušenia alebo meškania o viac ako 90 minút pre cesty trvajúce viac ako tri hodiny (pre cesty na vzdialenosť viac ako 250 kilometrov) a náhradu v prípade smrti, zranenia, straty alebo poškodenia batožiny ako dôsledku dopravnej nehody.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy