Chorvátsko do EÚ nevstúpi pred rokom 2013

Podľa očakávaní by mal Záhreb ukončiť prístupové rokovania už v júni tohto roka. Napriek tomu bude ale ratifikačný proces prístupovej zmluvy v členských štátoch trvať aspoň do konca roka 2012. To by zase znamenalo, že k samotnému vstupu môže dôjsť  koncom roka 2013. Takýto scenár predpokladá europoslanec Hannes Swoboda  (S&D) z Rakúska.

Vyjadril sa tak vo výbore EP pre zahraničné veci, ktorý v uplynulú stredu prijal uznesenie konštatujúce, že rokovania môžu byť ukončené v polovici roka 2011. Stať sa tak môže za predpokladu, že Chorvátsko postúpi v rokovaniach, predovšetkým v oblasti súdnictva a preukáže plnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu (ICTY).

„Ak všetko dobre pôjde, možným dátumom vstupu bude 1. január 2013. Ak sa niekde vynorí problém, napríklad v holandskom parlamente, potom by sme mali pracovať na tom, aby k vstupu došlo k 1. januáru 2014, aby sa Chorvátsko už mohlo zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu“, cituje Swobodu chorvátska tlačová agentúra HINA.

Súčasná holandská koalícia nemá dostatočnú väčšinu v parlamente na to, aby tam prešla prístupová zmluva. Predchádzajúca vláda blokovala rozhovory o reforme súdnictva až do začiatku minulého roka, pretože bola nespokojná so spoluprácou krajiny s ICTY.

Maďarský premiér Viktor Obrán prisľúbil, že sa chorvátske prístupové rokovania uzavrú počas maďarského predsedníctva, ktoré končí v júni.

Posledné prekážky

Chorvátsko uzavrelo už 25 prístupových kapitol, ostáva mu deväť. Najnáročnejšou témou je okrem súdnictva a základných práv politika hospodárskej súťaže.

V októbri sa predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vyjadril, že pre pripravenosť Chorvátska na vstup je súdnictvo kľúčové. Premiérka Kosorová na margo uviedla, že je ohľadne postupu rokovaní v oboch otázkach „veľmi optimistická“.

Europoslanci v uznesení chvália pokrok Chorvátska, spomínajú predovšetkým vyšetrovanie vysokopostavených manažérov štátnych podnikov a niekoľkých bývalých ministrov.

Vyzvali Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), aby pomohol chorvátskemu úradu pre boj s korupciou a organizovaným zločinom pri vyšetrovaní obvinení, že zamestnanci EÚ v Chorvátsku brali úplatky.

Pre úniové pravidlá hospodárskej súťaže predstavujú hlavný problém štátne chorvátske lodenice. Šéfka chorvátskej agentúry pre hospodársku súťaž sa sťažovala, že hoci sa od investorov v chorvátskych lodeniciach žiada preukázať dlhodobú udržateľnosť, väčšina lodeníc v EÚ rovnakú vec schopná preukázať nie je.

Minister zahraničia Gordan Jandrokovic vyhlásil, že Chorvátsko bude v čase vstupu pripravené a nebude potrebovať dodatočné mechanizmy monitoringu akým bolo v roku 2007 podrobené Bulharsko a Rumunsko.