Chorvátsko dostane od EIB 250 miliónov eur pre malé a stredné podniky

Brusel 12. júla (TASR) – Európska investičná banka (EIB) dnes oznámila, že požičiava 250 miliónov eur pre Chorvátsku banku pre obnovu a rozvoj (HBOR) na financovanie projektov zameraných na podporu malých a stredných podnikov (MSP), stredne veľkých spoločností a tiež obcí a miest v Chorvátsku.

Finančné prostriedky z EIB pôjdu prioritne na podporu podnikov činných v oblasti priemyslu a služieb vrátane cestovného ruchu, a na podporu infraštruktúrnych programov rozvíjaných lokálnymi samosprávami.

"Lepšia dostupnosť dlhodobého financovania je nevyhnutná pre ďalší rozvoj tohto sektora, ktorý je chrbticou chorvátskeho hospodárstva a hlavnou hnacou silou rastu a zamestnanosti," uviedol viceprezident EIB Anton Rop v súvislosti s prvou pôžičkou pre Chorvátsko od jeho vstupu do EÚ.

Predseda správnej rady HBOR Anton Kovačev v rámci dialógu s EIB priznal, že v Chorvátsku existuje vysoký dopyt po úveroch HBOR, keď v 1. polroku 2013 schvaľovanie úverov pre malé a stredné podniky vzrástlo o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ktorý bol rekordným z hľadiska počtu a výšky schválených úverov.

Pôžička od EIB podľa Kovačeva umožní chorvátskej strane pokračovať vo zvyšovaní úverovej aktivity a udržiavaní priaznivých podmienok úverov na investičné projekty.

EIB začala pôsobiť v Chorvátsku už v roku 2001 s cieľom pomôcť tejto krajine integrovať sa do EÚ prispôsobovaním sa prístupovým kritériám a zosúlaďovaním sa s hospodárskym rozvojom EÚ. Doteraz finančná inštitúcia EÚ s cieľom posilniť konkurencieschopnosť krajiny, poskytla Chorvátsku pôžičky v celkovej výške 3,5 miliardy eur.

Samotná spolupráca medzi EIB a HBOR vyústila do pôžičiek, ktoré vrátane súčasného úveru, predstavujú sumu okolo jednej miliardy eur.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop