Chorvátsko mení kvôli EÚ ústavu

Parlament prijal presvedčivou väčšinou 131 hlasmi za a štyrmi proti ústavné zmeny, ktoré navrhla chorvátska vládnuca strana HDZ. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.

Ústavné zmeny majú podľa premiérky Jadranky Kosorovej vydláždiť cestu pre prijatie zostávajúcich 14 zákonov potrebných pre kompletizáciu prístupových rokovaní s EÚ.

Jedna zo zmien napríklad umožní vydanie chorvátskych občanov do iných krajín, čo znamená, že európsky zatykač bude na území Chorvátska môcť platiť hneď ako krajina vstúpi do EÚ. Keď niektorá z členských krajín vydá európsky zatykač, iný členský štát musí podozrivú alebo odsúdenú osobu ktorej sa to týka zadržať a vydať do krajiny, ktorá o to žiada.

Vláda okrem toho chce ustanovenie, ktoré vyžaduje, aby chorvátsky prezident definoval štruktúru a postavenie úradu prezidenta, ktorý spolupracuje s niekoľkými útvarmi úradu vlády v otázkach národného záujmu.

Kosorová vyhlásila, že sa na znení návrhu zhodla s prezidentom Ivom Josipovičom a preto je návh úplne transparentný, informovala Hina.

Viac hlasovacích práv pre „malé menšiny“

Spolu so zmenami ústavy bude chorvátsky parlament zvažovať návrh vlády, aby sa zmenil ústavný zákon o národnostných menšinách.

Vláda navrhla, aby príslušníci tzv. „malých menšn“ – ktoré tvoria spolu okolo 1,5 % celkovej populácie  – dostali dodatočné hlasovacie práva v súlade s princípom pozitívnej diskriminácie. V praxi by to znamenalo, že budú voliť piatich poslancov.

Príslušníci srbskej menšiny – ktorá predstavuje 4,5 % populácie – budú mať garantované tri miesta v chorvátskom parlamente.

Ďalšie budúce zmeny sa budú týkať obmedzenia hlasovacieho práva Chovátov, ktorí žijú za hranicami, čo je niečo proti čomu nacionalistické strany ostro protestovali. V budúcnosti možno budú môcť etnickí Chorváti za hranicami Chorvátska voliť iba na diplomatických zastúpeniach, informuje agentúra DPA.

Týka sa to preedovšetkým bosnianskych Chorvátov, ktorí si doteraz organizovali na svojom uzemí volebné miestnosti.