Chorvátsko na najlepšej ceste do EÚ

Slovinské predsedníctvo oznámilo, že EÚ otvára predvstupové rozhovory s Chorvátskom v ďalších dvoch kapitolách: energetika a doprava. Iné dve kapitoly, vzdelávanie a veda a výskum, sú predbežne uzatvorené.

Predstavitelia Komisie veria, že v júni by sa mohli začať rozhovory v ďalších štyroch oblastiach, ich konkrétny výber však nespresnili. V súčasnosti sa diskutuje už o 18 oblastiach. Pred vstupom krajiny do EÚ ich bude potrebné uzavrieť spolu tridsaťpäť. Všetky zostávajúce by sa mali postupne otvoriť do konca tohto roka.

“Je to dobré a silné stanovisko, ktoré nás povzbudzuje a ktoré vnímame ako baštu optimizmu pre nadchádzajúce mesiace,” povedal Vladimir Drobnjak, hlavný vyjednávač Chorvátska pre vstup do EÚ.

Energetika a transport sú oblasťami, na reformu ktorých bude musieť Chorvátsko vynaložiť značné úsilie:

  • V oblasti dopravy pôjde predovšetkým o ratifikáciu Dohovoru o spoločnom európskom leteckom priestore, či vytvorenie "kompetentného a efektívneho" regulátora železničnej dopravy.
  • Na poli energetiky je prioritou EÚ nárast podielu zdrojov obnoviteľnej energie a prispôsobenie uhoľného sektora európskym štandardom.

Komisár pre rozširovanie, Olli Rehn, 21. apríla v rozhovore pre nemecký Die Welt potvrdil cieľ uzatvoriť všetky kapitoly s Chorvátskom do roku 2009, čo by krajine umožnilo začleniť sa do Spoločenstva v roku 2011.

Francúzsko, ktoré v júli 2008 prevezme predsednícke kreslo v Rade, vyjadrilo vôľu zachovať súčasnú vysokú intenzitu prístupových rokovaní s Chorvátskom.