Chorvátsko potiahne západný Balkán do EÚ

Ako informovala chorvátska tlačová agentúra JINA, chorvátsky veľvyslanec v Srbsku Zeljko Kupresak uviedol, že Chorvátsko je pripravené pomôcť ostatným balkánskym krajinám v prístupovom procese do EÚ.

„Chorvátsko povedalo, že sprístupní svoje preklady acquis communautaire nie len pre Srbsko ale aj ostatné krajiny len čo začnú s prístupovými rokovaniami. „Povedal Kupresak na medzinárodnej konferencii mimovládnych mládežníckych organizácií V Belehrade.

„Tu mám na mysli krajiny s podobnými jazykmi ako je Bosna a Hercegovina a Čierna Hora.“

Podľa veľvyslanca Chorvátsko nebude za to nič žiadať a bude to gesto dobrej vôle pretože urýchlenie európskej integrácie krajín v regióne je aj v záujme Záhrebu. Odmietol tvrdenie, ktoré sa objavili v srbskej tlači, že Chorvátsko napriek prísľubu preklady neposkytne.

Projekt Európskej integrácie by podľa Kupresaka nemal byť považovaný za ukončený kým nebudú všetky krajiny západného Balkánu plne integrované do Európskej únie, čo je podľa neho jediný spôsob ako zabezpečiť trvajúcu stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v regióne.

Pierre Mirel, šéf oddelenia Európskej komisie zodpovedného za západný Balkán odmietol pesimistické tvrdenia, že EÚ po prijatí Chorvátska zatvorí dvere ostatným krajinám.  

Medzi najväčšími výzvami, ktorým čelí západný Balkán na ceste k EÚ je podľa Mirela konsolidácia vlády zákona, urovnanie hraničných sporov, potrestanie vojnových zločinov a ďalšie rozvíjanie regionálnej spolupráce v snahe vyriešiť postavenie utečencov a vysídlených ľudí.