Chorvátsko vie, akú moc bude mať v EÚ

Ako plnohodnotný člen Európskej únie bude mať Chorvátsko jedného komisára a dvanásť kresiel v Európskom parlamente. Tým sa vyrovná Litve či Írsku a o jedno kreslo by „zaostávalo“ za Slovenskom.

Záhreb očakáva, že bude disponovať siedmymi hlasmi v Rade ministrov, úniovej inštitúcii, ktorá reprezentuje záujmy jednotlivých členských štátov.

Chorvátsko bude tiež môcť vyslať jedného sudcu do Súdneho dvora Európskej únie (pred Lisabonskou zmluvou nazývaného Európsky súdny dvor) aj do Európskeho účtovného dvora, ktorý dohliada na hospodárenie úniových inštitúcií.

V poradných orgánoch EÚ, Výbore regiónov a Hospodárskom a sociálnom výbore je pre západobalkánsky štát vyhradených deväť kresiel.

„Chorvátština sa stane oficiálnym jazykom EÚ“, uviedla chorvátska premiérka Jadranka Kosorová a nabádala všetkých hlavných aktérov, aby dokončili prácu nutnú na vstup krajiny „tak rýchlo ako to len pôjde“.

Chorvátsky vstup môže oddialiť zmena zmlúv

Reforma zakladajúcich zmlúv by ale mohla časový rozvrh pristúpenia Chorvátska vychýliť. Zmenu zmlúv minulý týždeň požadovali nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Nicolas Sarkozy. Chcú tak v reakcii na grécku krízu sprísniť rozpočtovú disciplínu európskych štátov.

Pretože ako prístupová zmluva tak aj zmena základných zmlúv vyžadujú súhlas všetkých členských štátov, bolo by to pravdepodobne schvaľované zároveň.

Chorvátsky vstup by mohol byť oddialený v tom prípade, že sa členské štáty naozaj rozhodnú meniť zakladajúce zmluvy. Merkelová a Sarkozy chcú zmenu dokončiť do roku 2013. Chorvátsko ale pravdepodobne dokončí prístupové vyjednávanie už na jar v roku 2011.

Maďarský premiér Viktor Orbán sľúbil, že sa postará o to, aby chorvátske prístupové rozhovory boli zavŕšené v priebehu maďarského predsedníctva v prvej polovici roku 2011. Kosorová uvítala sľub budúceho predsedníckeho štátu EÚ ako „priateľské gesto potvrdzujúce dobré susedské vzťahy“.

Spolupráca v súdnictve a oblasť hospodárskej súťaže predstavovali najťažšie kapitoly prístupových rokovaní. Boli otvorené 30. júna tohto roku ako posledné z 35 prístupových kapitol. Premiérka uviedla, že je vo veci ich uzavretia „veľmi optimistická“.

Stály zástupca Belgicka (súčasnej predsedníckej krajiny) pri Európskej únii, Jean de Ruyt, 22. septembra uviedol, že na to, aby mohla byť uzatvorená kľúčová kapitola a súdnictve a základných právach, musí Chorvátsko plne spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu.