Chorvátsko radikálne mení súdnictvo

Reforma neefektívneho súdnictva je pre Chorvátsko kľúčovou podmienkou pre úspešné zavŕšenie prístupových rokovaní s EÚ. Mnohí tvrdia, že Únia nechce zopakovať chybu ako pri Bulharsku a Rumunsku, ktoré reformovať súdnictvo pred vstupom nestihli a museli byť podrobené náročnému monitorovaciemu mechanizmu a hrozbe sankcií.

Chorvátska reforma si podľa ministra spravodlivosti Ivana Šimonoviča bude vyžadovať „zmenu mentality“, povedal v rozhovore pre Financial Times. Prechod od európskeho systému súdnych procesov, kde kľúčovou postavou sú sudcovia, na anglosaský, ktorý stojí na prokurátorovi a obhajobe, by sa mal uskutočňovať od júla 2009. Minister pre FT priznal isté pochybnosti o tomto právnom systéme, ale súčasne zdôraznil najmä jeho výhody.

Chorvátsko ide otvárať štyri špeciálne súdy, ktoré sa budú zaoberať organizovaným zločinom a prípadmi korupcie. Šesťdesiat nových sudcov, ktorí na nich budú pôsobiť, bude mať najvyšší možný stupeň bezpečnostnej previerky,  vrátane zmapovania osobnej histórie, povedal minister pre britský denník.

Sudcovia budú musieť naviac vytýčiť konanie prvého pojednávanie do siedmich dní, odkedy sa prípad objaví na ich stole. Každý mesiac musí dozorujúci sudca reportovať predsedajúcemu sudcovi pokrok v prípade. Chorvátsko má až 800 tis. nedoriešených súdnych sporov.   

Tromfom v rukách chorvátskej justície má byť aj nový článok trestného zákona, ktorý dáva sudcom možnosť odsúdiť osobu za organizovaný zločin alebo korupciu na konfiškáciu celého majetku, vrátane toho, ktorý dotyčný prepísal na tretiu osobu – napríklad manželku alebo milenku.

Prístupový proces Chorvátska medzi časom stále blokuje Slovinsko, jeho sused. Obe krajiny sa sporia o hranice. Slovinsko chce mediáciu EÚ pod palcom Martiho Ahtisaariho a Chorvástko, ktoré tvrdí, že ide najmä o právny problém, chce vec riešiť cez Medzinárodný súdny dvor v Haagu (OSN).

Slovinsko najnovšie blokuje aj vstup Chorvátska do NATO. Aliancia plánuje prijať Záhreb na summite v apríli. Slovinsko zatiaľ nezaslalo oficiálne potvrdenie súhlasu s jeho členstvom. Slovinská nacionalistická strana sa snaží pretlačiť v tejto otázke referendum.

Bez ohľadu na to, či sa jej to podarí, plynie lehota 35 dní na zozbieranie 40 tis. podpisov od občanov. To stačí na to, aby to pozdržalo súhlas, vďaka čomu nebude môcť byť Chorvátsko prijaté na aprílovom summite.