Čierna Hora chce vstúpiť do EÚ po Chorvátsku

Ostrov Sveti Stefan, Budva, Čierna Hora, foto: Tomáš Siviček

V porovnaní s ostatnými krajinami je Čierna Hora v prístupovom procese do EÚ popredu, pretože s reformami začala ešte pred tým, ako boli inštitucionalizované vzťahy s Bruselom, tvrdí Pejanovic-Durišič.

Pred rokom 2006 závisela perspektíva pristúpenia Čiernej Hory do EÚ od vzťahov medzi Srbskom a Úniou, ktoré boli po sérii vojen v post-juhoslávskom priestore komplikované. Pripomína, že násilnosti sa Čiernej Hore vyhli.

Veľvyslankyňa si myslí, že jej krajina by mohla v prístupovom procese predbehnúť aj Macendónsko. Skopje už síce získalo kandidátsky štatút v roku 2005, no kvôli komplikovanej politickej situácii by si mohla Čierna Hora počínať lepšie a hlavne rýchlejšie.

Podgorica už odpovedala na otázky z dotazníka Komisie o stave pripravenosti na vstup do Únie. Stanovisko európskej exekutívy sa očakáva do konca roka alebo začiatkom roka 2011.

Veľvyslankyňa priznala, že Komisia stále požaduje hlavne pokrok v oblasti justície, vnútorných vecí a vlády zákona. V tomto kontexte spomenula dôležitosť twinnigových projektov v oblasti spravodlivosti.

O Čiernej Hore sa často hovorí ako o raji pre organizovaný zločin a pranie špinavých peňazí. Podľa veľvyslankyne je to fenomén, ktorým trpí celý región, pričom uviedla, že jej krajina spolupracuje s FBI aj Interpolom a že situácia sa postupne zlepšuje.

Súhlasí s tým, že celý región potrebuje dosťať od EÚ jasnú európsku perspektívu, no na rozdiel od tých, ktorí si myslia, že by Balkán mal vstúpiť do Únie ako skupina, Čierna Hora dáva prednosť „princípu regatty“, kde ten, ktorý je najviac popredu príde do cieľa ako prvý.

Zrušenie vízovej povinnosti pred minulými Vianocami bolo podľa Milice Pejanovic-Durišič dôležitým symbolickým krokom, občania si ale slobodu cestovania užívajú len obmedzene kvôli hospodárskej kríze.