Čierna Hora podala prihlášku v Elyzejskom paláci

Za prítomnosti eurokomisára pre rozširovanie Olliho Rehna, oficiálne odovzdal premiér Čiernej Hory Milo Djukanovič do rúk francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho v Elyzejskom paláci žiadosť o členstvo v EÚ.

„Pre Čiernu Horu je to úžasný deň. Je to najstaršia krajina v Európe, ale najmladší člen OSN a Rady Európy“, povedal podľa agentúry AFP Djukanovič.

Rehn privítal prihlášku Čiernej Hory. „Je teraz na predsedníctve Rady, aby sa rozhodlo o ďalších rokoch, Komisia je pripravená kandidatúru Čiernej Hory posúdiť“, vyhlásil.

Podľa zaužívanej procedúry, musí Európska rada poveriť Európsku komisiu, aby vypracovala svoje stanovisko. Komisia následne zašle uchádzačovi dotazník s približne 4500 otázkami týkajúcich sa politických, ekonomických aj inštitucionálnych tém. Na základe odpovedí, Komisa vypracuje svoj názor. Následne Rada rozhoduje o tom, či krajine udelí štatút oficiálneho kandidáta.

České predsedníctvo sa nechalo počuť, že prihlášku Čiernej hory víta a krajinu v rámci svojich možností podporí. Priblížiť západný Balkán k EÚ je jednou z priorít predsedníctva Prahy.

Z krajín západného Balkánu má kandidátsky štatút len Chorvátsko a Macedónsko. Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina majú štatút potenciálne kandidátskych krajín.

EK v novembrových hodnotiacich správach kritizovala „nízku“ efektivitu súdnictva a za vážny problém označila korupciu.

Čierna Hora vyhlásila nezávislosť od Srbska po tesnom referende, na ktoré dohliadali slovenskí diplomati Miroslav Lajčák ako špeciálny vyslanec EÚ a František Lipka ako predseda referendovej komisie.  

Zástancovia nezávislosti tvrdili, že Čierna Hora má lepšiu šancu stať sa členom EÚ ako nezávislá krajina. Na rozdiel od Srbska, nad Čiernou Horou nevisí tieň pôsobnosti Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu. Administratívna kapacita krajiny je ale slabšia. Šance Srbska však s proeurópskou vládou tiež pozvoľna stúpajú.

Podgorica podpísala Stabilizačnú a asociačnú dohodu s EÚ ešte na jeseň 2007.