Čierna Hora podpísala asociačnú dohodu s EÚ napriek sporu o „evro“

Krátka správa

Jeden z dvoch najnovších členov EÚ – Bulharsko sa ešte v piatok vyhrážalo, že bude blokovať podpis Stabilizačnej a asociačnej dohody s Čiernou Horou kvôli sporu o spôsobe písania slova „euro“ v cyrilike.

Portugalské predsedníctvo vyjadrilo svoje znepokojenie nad bulharskými hrozbami a cez víkend sa snažilo zjednať nápravu. Portugalský veľvyslanec pri EÚ Álvaro Mendonca e Moura povedal, že nejde o problém s Čiernou Horou, ale že je to skôr horizontálny problém týkajúci sa písania názvu spoločenej meny euro, ktoré by v cyrilike vyzeralo ako „evro“.

Pri zavádzaní jednotnej meny sa lídri v Madride v roku 1995 dohodli aj na jej jednotnom preklade do iných jazykov. Avšak v prístupovej zmluve Bulharska je spomenutý aj Bulharmi preferovaný prepis, čo vo svetle dnešeného problému Mendoca e Moura označil za chybu. „V tom momente sme nemali možnosti detailne skúmať bulharský jazyk“, uviedol pre médiá.

Napriek tomuto, zatiaľ celkom nedoriešenému sporu, bola SAA v pondelok slávnostne podpísaná a bude čakať na ratifikáciu členskými štátmi EÚ. Čierna Hora je v poradí štvrtou krajinou, ktorá podpísala s EÚ takúto dohodu. Prvými  boli Macedónsko, Chorvátsko a Albánsko. Pre Čiernu Horu stále zostáva najväčším problémom rozšírená korupcia.

Premiér Čiernej Hory Zejko Sturanovič vyjadril nádej, že by jeho krajina mohla oficiálne požiadať o členstvo v EÚ v prvej polovici budúceho roka, počas slovinského predsedníctva. Podobné nádeje chová aj Macedónsko, ktoré už má štatút kandidátskej krajiny a chcelo by otvoriť prístupové rokovania tiež počas predsedníctva prvej balkánskej krajiny.