Čierna Hora: Predčasné voľby sa budú konať 14. októbra

Podgorica 31. júla (TASR) – Prezident Čiernej Hory Filip Vujanovič vypísal predčasné parlamentné voľby na 14. október, aby nová vláda mala dostatok času zvládnuť rozhovory o vstupe do Európskej Únie. Predstavitelia EÚ otvorili rozhovory o členstve v júni a proces prijatia obvykle trvá niekoľko rokov.

Prezident vyhlásil predčasné voľby po tom, čo sa vládni činitelia uzniesli, že Čierna Hora potrebuje stabilnú vládu, ktorá by mohla uskutočniť reformy požadované Bruselom. Inak by sa voľby konali až v roku 2013.

Očakáva sa, že októbrové voľby vyhrá s výraznou väčšinou vládnúca Demokratická strana socialistov (DPS) vedená expremiérom Milom Djukanovičom, ktorá je pri moci už dve desaťročia. Vláda premiéra Igora Lukšiča sa vo voľbách pokúsi získať nový mandát pre vedenie prístupových rokovaní o vstupe Čiernej Hory do Európskej únie.

Bývalá juhoslovanská republika, ktorá sa osamostatnila v roku 2006, požiadala o vstup do EÚ v roku 2008, od polovice decembra 2010 má štatút kandidátskej krajiny. Brusel v júni odobril začiatok prístupových rokovaní s Čiernou Horou.

Zdroj: AP

2 20 izi rsc