Čierna Hora: V máji začne platiť Stabilizačná a asociačná dohoda s EÚ

Podgorica 27. apríla (TASR) – Stabilizačnú a asociačnú dohodu (SAA), ktorú uzavrela Európska únia s Čiernou Horou v októbri 2007, ratifikovali parlamenty všetkých členských štátov a vstúpi do platnosti 1. mája. Uviedla to dnes čiernohorská ministerka pre európsku integráciu Gordana Djurovičová pre podgorický rozhlas.

Čierna Hora koncom roka 2008 predložila žiadosť o členstvo v únii a dúfa, že sa jej tento rok podarí získať štatút kandidátskej krajiny EÚ.

Krajina urýchlila svoje približovanie sa k únii v júni 2006 vystúpením zo štátneho celku so Srbskom. Hlavnou prekážkou v prístupovom procese Srbska je naďalej unikajúci bývalý bosnianskosrbský veliteľ Ratko Mladič.

Zdroj: APA

5 zsl bar