CNG palivo možno od dnes tankovať samoobslužne

Spustením samoobslužného systému plnenia CNG končí nevyhnutná fyzická obsluha na všetkých plniacich staniciach CNG (PS CNG), ktoré prevádzkuje SPP. Záujemca o samoobslužné plnenie vozidla s pohonom na CNG je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávke CNG a absolvovať poučenie o bezpečnom spôsobe plnenia CNG. Následne získa elektronickú kartu a PIN kód pre prístup na samoobslužnú plniacu stanicu CNG. Do 30. septembra 2010 budú na plniacich staniciach v Bratislave, Nitre, Košiciach a Michalovciach denne v 8 hodinových zmenách (denných alebo nočných) prítomní prevádzkari PS CNG, ktorí budú vykonávať asistenčnú pomoc zákazníkom pri samoobslužnom plnení a zabezpečovať bezporuchovú prevádzku a základnú údržbu PS CNG.

Do 14 dní po uzatvorení zmluvy o dodávke CNG bude zákazník poučený o bezpečnom plnení a získa kartu CNG. „V prípade, že zákazník po predchádzajúcom zaslaní zmluvných údajov a dohodnutí termínu, príde uzatvoriť zmluvu o dodávke CNG osobne do SPP, sme schopní uzatvoriť zmluvu, poučiť o bezpečnom plnení a vydať kartu CNG na počkanie,“ zdôraznil Ľubomír Blaško, vedúci útvaru predaja CNG spoločnosti SPP.

V priebehu mesiacov apríl – jún 2010 SPP uzatvoril približne 150 nových zmlúv na dodávku CNG. O bezpečnom plnení CNG bolo poučených takmer 400 vodičov vozidiel s pohonom na CNG a vydaných približne 600 Kariet CNG k vozidlám a 100 osobných Kariet CNG. Medzi novými zmluvnými zákazníkmi CNG je desať z Českej republiky, dvaja z Talianska a jeden z Nemecka.

„Systém samoobslužného plnenia vozidiel na plniacich staniciach CNG je moderný spôsob predaja CNG. Plnenie vozidla vykonáva vodič bez asistencie obsluhy. Samoobslužný systém umožní zákazníkom plniť CNG 24 hodín denne a uhrádzať všetky plnenia CNG pohodlne raz za mesiac na základe vystavenej faktúry,“ dodal Ľubomír Blaško.