Čo pred nami Brusel tají?

Krátka správa:

Ide o Eurobarometer z jari tohto roku, podľa ktorého väčšina ľudí dáva prednosť národným vládam v rozhodovaní o energetike a túto právomoc si neželá preveliť do Bruselu.

EK vyzýva členov Únie na reformu pracovných trhov. Krajiny by mali s cieľom zvýšiť hospodársky rast a zamestnanosť uvoľniť príliš prísne pravidlá na trhu práce a zároveň vytvoriť aj silnú sociálnu záchrannú sieť pre ľudí, ktorí sa ocitnú bez práce.

V rokovaniach o rozpočte EÚ na rok 2007 sa EP nedohodol s Radou EÚ. V rokovaniach sa tak bude ďalej pokračovať na úrovni veľvyslancov členských krajín pri EÚ. Rozpočet by mal byť definitívne schválený a podpísaný v decembri.

Slovensko má podľa ministra vnútra R. Kaliňáka v príprave na vstup do Schengenu značné rezervy. Pomôcť by malo zriadenie postu splnomocnenca vlády pre schengenskú problematiku, ktorého úlohou bude koordinovať jednotlivé rezorty.