Krajiny únie, vrátane Česka, dostatočne nepomáhajú utečencom

Praha 24. júla (TASR) – Európska únia neposkytuje utečencom z krajín tretieho sveta adekvátnu pomoc. Platí to i pre Českú republiku, ktorá na to má nielen dostatok peňazí, ale aj voľné ubytovacie kapacity. Dôvodom je nielen snaha šetriť, ale najmä politická neochota.

V rozhovore pre TASR to uviedla Magda Faltová, riaditeľka českého Združenia pre integráciu a migráciu. Toto mimovládne združenie prevádzkuje Poradňu pre utečencov, ktorá poskytuje právne a sociálne poradenstvo, ako aj asistenčné služby pre všetky kategórie migrantov.

"Európske štáty nie sú schopné dohodnúť sa na tom, aby počet utečencov, ktorí do Európy prichádzajú, bol rovnomerne distribuovaný v rámci všetkých členských štátov. Som presvedčená, že to je veľká hanba Európy, že máme také prípady, ako sú na ostrove Lampedusa, na Malte, kde ľudia, ktorí skutočne utekajú z krajín, kde je vojna, sa dostávajú do utečeneckých táborov, kde nie sú splnené základné podmienky a nedostane sa im tam ani tej ochrany, ktorú zakotvuje Ženevská dohoda. A Česká republika má peniaze, má kapacity na to, aby utečencov prijala, ale nie je ochotná, rovnako ako ďalšie členské krajiny (EÚ) na to pristúpiť," zdôraznila.

"Je to čisto finančný kalkul, Česká republika nechce (do utečencov) investovať finančné prostriedky. Je to aj otázka toho, že to nie je krok, ktorý by bol českou verejnosťou vnímaný pozitívne. Ale najmä krajiny, ako je ČR alebo Slovensko, ktoré prežili diktatúru a komunizmus, a z ktorých ľudia odchádzali a dostávali azyl v iných krajinách, by mali prijať zodpovednosť, a postarať sa o ľudí, ktorých život, sloboda sú ohrozené, sú vystavení mučeniu, neľudskému zaobchádzaniu," dodala Faltová.

"Celosvetovo počty utečencov klesajú. Tých dôvodov je viacero. Pokiaľ sa pozrieme na Európu, (pre utečenca) je veľmi komplikované sa do Európy dostať. Opakovane počujeme o ľuďoch, ktorí zomreli pri pokuse dostať sa do Európy po mori," pripomína šéfka mimovládej organizácie, ktorá pôsobí vďaka grantom zo zahraničia.

Vlani do Česka prišlo a požiadalo o azyl 833 utečencov. Rekordný bol rok 2003, keď o azyl v Česku požiadalo 11400 cudzincov. Za rok 2011 boli štatistiky ministerstva vnútra zverejnené len za január – o azyl požiadalo 67 cudzincov.

Česko sa podľa dát ministerstva vnútra i zistenia Poradne pre utečencov v ostatných troch rokoch zmenilo – z hľadiska utečencov – z krajiny tranzitnej na krajinu cieľovú.

"Vždy záleží na tom, z akej (etnickej) skupiny ten žiadateľ o azyl pochádza. V prípade takých skupín, ktoré v Česku nie sú zastúpené, nemajú tu komunitu, existuje snaha pokračovať v migračnej ceste. Platí to v prípade občanov Somálska, ktorí nemajú v Česku žiadnu komunitu," vysvetlila riaditeľka českého Združenia pre integráciu a migráciu.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) dem