D. Lipšic: Nákladná letecká doprava bude bezpečnejšia až v roku 2011

Brusel 8. novembra (TASR) – Slovenský minister vnútra Daniel Lipšic si nemyslí, že chystané opatrenia na zvýšenie bezpečnosti budú mať finančný dosah na fungovanie nákladnej leteckej dopravy. Podľa Lipšica by sa výsledky práce operačnej skupiny, ktorá má pripraviť formu včasného zásahu proti potenciálne nebezpečným zásielkam, mohli premietnuť do legislatívnych opatrení na budúci rok.

"Pri nákladnej doprave dosiaľ neexistuje taká dôkladná kontrola ako v osobnej. Videli sme na posledných prípadoch z Jemenu, ako sme boli blízko nebezpečnej situácie – potenciálnej katastrofe," charakterizoval situáciu Lipšic, narážajúc na balíky posielané letecky, ktoré sa podarilo zneškodniť ešte pred vykonaním teroristického útoku.

V snahe zmeniť súčasný stav pripravilo Nemecko päťbodový akčný plán, ktorému by konečnú podobu mala dať operačná skupina. Na jej stanovení sa mali dohodnúť ministri vnútra únie na svojom dnešnom zasadnutí v Bruseli.

"Bude potrebné vytypovať jednak nebezpečné letiská, jednak nebezpečné zásielky. Pokiaľ z Jemenu ide zásielka do synagógy v Chicagu, to je potenciálne riziková zásielka. Pracovná skupina vznikne čo najskôr, aby mohla návrhy predložiť a tie mohli byť implementované na budúci rok," odhadol priechodnosť reformných krokov Lipšic.

Slovensko je pomerne chránené, čo sa týka podobných pokusov ohrozenia jeho bezpečnosti prostredníctvom zásielky, pretože jeho letiská s "rizikovými" krajinami priame spojenie nemajú.

"Našťastie, slovenské letisko nie je až tak ohrozené, nemáme nejaké priame spojenia s rizikovými krajinami ako Jemen či Sudán. Briti alebo Španieli pozastavili lety z týchto krajín, čiže sme potenciálne v bezpečnej situácii. Spoločné pravidlá však budeme presadzovať, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť v nákladnej preprave k teroristickému útoku," dodal Lipšic.

Minister si nemyslí, že zásahy v prospech zvýšenia bezpečnosti budú so sebou niesť náklady, ktoré by následne zaťažili firmy využívajúce nákladnú leteckú prepravu – skôr sa bude dávať dôraz na lepšiu výmenu údajov a posilnenie spravodajských zložiek.

"Zvýšená bezpečnosť nemusí nevyhnutne znamenať zvýšené náklady. Bude to znamenať lepšiu výmenu informácií, lepšej spravodajskej práce, identifikáciu rizikových letov a zásielok, ale nemusí sa to premietnuť do cien v nákladnej preprave," uzavrel Lipšic.

(spravodajca TASR Silvester Balog) dem

Upozornenie: TASR ponúka k správe zvukové záznamy