Ďalej a viac. Európska únia zvyšuje ciele v energetike a klíme (INFOGRAFIKA)

Veterné turbíny a západ slnka v Nemecku [TASR/AP/Jens Meyer]

Európske inštitúcie sa dohodli na nových ambíciách pre rok 2030. Tie pre rok 2020 sa darí plniť, platí to pre obnoviteľné zdroje, energetickú účinnosť aj emisie.

V roku 2030 bude podiel obnoviteľných zdrojov 32 percent, energetická účinnosť bude vyššia o 32,5 percenta a emisie skleníkových plynov budú nižšie o 45 percent.

Vyplýva to z legislatívnych opatrení, na ktorých sa v júni dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Politická dohoda na smernici o obnoviteľných zdrojoch energie stanovuje ich želaný podiel v roku 2030 na 32 percent hrbej spotrebe energie. Pri smernici o obnoviteľných zdrojoch sa európske inštitúcie dohodli na cieli 32,5 percenta oproti predpokladanému scenáru.

Formálna dohoda na cieli pre emisie skleníkových plynov ešte neexistuje. Komisár pre klímu a energetiku však pre euractiv.com uviedol, že vzhľadom na schválenú legislatívu by sa mali emisie medzi rokmi 1990 a 2030 znížiť o „niečo vyše 45 percent“. Na jeseň chce Komisia členským štátom predložiť návrh presného cieľa tak, aby bol schválený aj formálne.

Energetická účinnosť sa má do roku 2030 zvýšiť o 32,5 percenta

Europoslanci sa vo vyjednávaniach o energetických úsporách vzdali požiadavky, aby bol cieľ povinný. Členské štáty zase súhlasili s jeho navýšením.

Z európskeho legislatívneho procesu vzišli pre rok 2030 ambicióznejšie ciele ako tie, ktoré ešte v októbri 2014 schválila Európska rada. Tie boli +27 percent pre obnoviteľné zdroje a energetickú  účinnosť a -40 percent pre emisie skleníkových plynov.

Európska rada nie je legislatívnym orgánom. Inštitúcia, v ktorej zasadajú šéfovia štátov a vlád, určuje všeobecné politické smerovanie Únie.

Aktuálne ciele pre rok 2020 sa Únii darí plniť, ukazujú štatistiky Európskej komisie.

Inštitúcie EÚ sa dohodli: Podiel obnoviteľných zdrojov bude 32 %

Komisia, Parlament a členské štáty včera dosiahli politickú dohodu o cieli v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.

Podiel obnoviteľných zdrojov má dosiahnuť 20 percent, dnes je na úrovni 17 percent. Energetická účinnosť sa má zvýšiť o 20 percent oproti predpokladanému scenáru, čo znamená primárnu spotrebu energie maximálne 1 483 Mtoe a konečnú spotrebu energie maximálne 1 086 Mtoe v roku 2020. Prvý indikátor bol v roku 2016 na úrovni 1 543 Mtoe, druhý na úrovni 1 108 Mtoe, informoval vo februári Eurostat. Cieľ znížiť emisie o 20 percent do roku 2020 Únia už prekonala, v roku 2016 boli nižšie o 22 percent (ako v roku 1990).

Na ceste k splneniu cieľov bolo v roku 2016 aj Slovensko. Podiel obnoviteľných zdrojov dosahoval 12 percent, jeho špecifický národný cieľ pre rok 2020 je 14 percent. Jeho primárna spotreba energie dosahovala 15,5 Mtoe, národný cieľ pre rok 2020 je 16,4 Mtoe. Emisie skleníkových plynov malo Slovensko v roku 2016 nižšie až o 43 percent ako v roku 1990.

Únia aj štáty budú mať nové klimatické stratégie s výhľadom do roku 2050

Koncom roka 2018 bude známe, ako sa chce Slovensko dopracovať k nižším emisiám a vyšším environmentálnym štandardom.