Desať rokov Slovenska v EÚ by malo zmapovať aj 2014 príbehov mladých ľudí

Bratislava 13. júla (TASR) – Mládežnícka iniciatíva zastrešená projektom EU2YOU chce osláviť 10. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie prostredníctvom pozitívnych príbehov mladých ľudí. Keďže desiate výročie pripadá na rok 2014, EU2YOU chce zozbierať 2014 takýchto príbehov.

"Mladí ľudia sa môžu s nami podeliť o svoje skúsenosti zo študentských či pracovných projektov EÚ, ktoré pozitívne ovplyvnili ich život," uviedol Miroslav Hajnoš, predseda občianskej iniciatívy Európsky dialóg perspektívneho postoja (EDPP), ktorá sa na projekte zúčastňuje. "Príbehy jednak poukážu na prínos, ktorý znamenal vstup Slovenska do EÚ a prispejú tiež k zmene pohľadu ľudí, ktorí sa na európske spoločenstvo pozerajú skepticky," objasnil Hajnoš ciele projektu.

Podľa Hajnošových slov majú mať príbehy rozsah od 300 do 800 slov. "Písať možno v rámci siedmich kategórií, ktoré mapujú skúsenosti zo študentských výmenných programov, jazykových kurzov, pracovných pobytov, stáží, seminárov, projektov i výletov," spresnil.

Jednotlivé príbehy budú publikované na stránke projektu www.eu2you.eu. Na tejto stránke sú takisto všetky potrebné informácie pre tých, ktorí sa do projektu chcú zapojiť.

em pop