Dnes relácia Hlas Európy o biodiverzite na STV 2

Musíme si uvedomiť, že stabilita biosféry je dôležitá pre náš vlastný život, nielen pre krásu prírody. Preto sa ňou začíname zaoberať. Uvedomili sme si, že je pre náš život nenahraditeľnou”, vyhlásil v diskusii relácie Hlas Európy Jo Leinen, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie. „Veľa živočíšnych druhov je na pokraji ohrozenia. Dokonca vyhubenia. Je veľmi veľa problémov, ktoré budeme musieť v krátkej budúcnosti seriózne riešiť“, dodáva v diskusii na tému Biodiverzity komisár Európskej Komisie Janez Potočnik. V štúdiu ďalej diskutujú aj slovenskí europoslanci Monika Smolková (S&D) a Miroslav Mikolášik (EPP).

Martin Thuma ďalej v reportáži približuje témy, ktorými sa zaoberajú slovenskí poslanci EP v rámci svojich parlamentných výborov, ako aj atmosféru najväčšej európskej konferencie o životnom prostredí pod názvom „Zelený týždeň“, ktorá sa konala v Bruseli a ktorej témou bola problematika Biodiverzity.

Sú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky aj voľbami európskymi? Odpoveď na túto otázku hľadali organizátori podujatia „Voľby 2010 – sú aj európske?“, ktoré vám priblíži druhá reportáž.

Na tému, čo znamená biodiverzita pre Slovensko, v štúdiu Slovenskej televízie diskutuje Ladislav Ambróš, riaditeľ Odboru ochrany prírody MŽP SR a Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy, ktorý je zároveň členom monitorovacieho výboru Programu rozvoja vidieka.

Natura 2000 – to je jeden z projektov, ktorým Európska Únia chráni takzvané územia Európskeho významu. Jeho realizovanie však často krát proti sebe stavia záujmy ochranárov a zámery v oblasti rozvoja vidieka. Záverečná reportáž Vám Naturu 2000 priblíži v optike obidvoch postojov.

Relácia Hlas Európy v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prináša aktuálne informácie z partnerských portálov:

www.europarl.europa.eu   —   www.europskyparlament.sk—

www.EurActiv.sk    —  www.nasieuroposlanci.sk  —  www.euroinfo.gov.sk