Do roku 2027 má prvý digitálny program Únie získať 9,2 miliardy eur

Na superpočítače Komisia vyčlenila 2,7 miliardy eur. [EPA/GENO ZHOU EPA/GENO ZHOU]

Európska komisia v stredu (6. júna) predložila návrh na vytvorenie vôbec prvého programu Digitálna Európa. V rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 by mal mať k dispozícii investície vo výške 9,2 miliardy eur.

Exekutíva EÚ vytvorila stratégiu digitálneho jednotného trhu, a tiež regulačný rámec zodpovedajúci nastupujúcej digitálnej ére.

Túto stratégiu však treba doplniť o ambiciózne financovanie. Investície do programu Digitálna Európa sú preto zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ a na rozvoj a posilňovanie strategických európskych digitálnych kapacít.

Európska komisia predstavila návrh nového dlhodobého rozpočtu: Viac peňazí pre menšiu EÚ

ŠPECIÁL / Európska komisia navrhuje okresať rozpočty pre politiku súdržnosti ako aj spoločnú poľnohospodársku politiku. Brusel tiež chce zmraziť čerpanie eurofondov krajinám, ktoré nedodržujú zásady právneho štátu. 

Päť oblastí záujmu

Kľúčové digitálne kapacity sa týkajú vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností.

Podpredseda Európskej komisie digitálny jednotný trh Andrus Ansip zdôraznil, že cieľom je prispôsobiť rozpočet Únie budúcim výzvam, pričom digitálna transformácia sa zohľadňuje vo všetkých návrhoch, počnúc dopravou, energetikou a poľnohospodárstvom až po zdravotnú starostlivosť a kultúru.

EÚ v roku 2018: Jednotný digitálny trh

Až 360 miliónov Európanov na prácu, štúdium, nakupovanie alebo kontaktovanie ľudí denne využíva internet. Dokončenie Jednotného digitálneho trhu ostáva preto pre Európsku úniu jednou z najhorúcejších priorít.

Návrh Komisie sa zameriava na päť oblastí. Prvou sú superpočítače, kde Komisia vyčlenila 2,7 miliardy eur na budovanie a posilňovanie supervýkonnej výpočtovej techniky a spracovania údajov v Európe. Digitálna Európa má zaviesť do rozpočtového roku 2022/2023 superpočítačovú a dátovú infraštruktúru svetovej úrovne s exaflopovými kapacitami (1018 výpočtov za sekundu) a do rozpočtového roka 2026/2027 zariadenia s kapacitou nad rámec exaflopového výkonu.
Druhou je umelá inteligencia. Suma 2,5 miliardy eur je určená na rozšírenie umelej inteligencie do všetkých európskych hospodárskych a spoločenských sfér.

Umelá inteligencia a jej potenciál na Slovensku

ŠPECIÁL/ Bezprecedentné zefektívňovanie ľudskej produktivity bude transformovať globálne hospodárstvo i spoločnosť. Slovenská republika kvôli štruktúre svojho priemyslu teraz čelí nielen mnohým výzvam, ale aj vzrušujúcim šanciam.

Kybernetická bezpečnosť a dôvera sú treťou oblasťou, na ktorú sa eurokomisia zameria. Do ochrany digitálneho hospodárstva EÚ, spoločnosti a demokracie chce EK investovať 2 miliardy eur. Tieto zdroje pôjdu aj na zvyšovanie kybernetickej obrany a kybernetickej bezpečnosti priemyselného odvetvia EÚ, financovanie najmodernejšieho vybavenia a infraštruktúry.

Podporou vo výške 700 miliónov eur chce EK zabezpečiť, aby súčasná a budúca pracovná sila mala možnosť ľahko získať pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých kurzov odbornej prípravy a stáží na pracovisku, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte majú pobyt. Štvrtou oblasťou záujmu sú teda digitálne zručnosti.

Prvá európska legislatíva o kybernetickej bezpečnosti už platí v celej Únii

Členské štáty museli zapracovať prvú európsku legislatívu o kybernetickej bezpečnosti do včera, 9. mája. Slovenský zákon je už v platnosti od 1. apríla.

Poslednou piatou oblasťou je široké využívanie digitálnych technológií. Komisia chce, aby sa technológie využívali vo všetkých hospodárskych a spoločenských sférach, na čo vyčlenila 1,3 miliardy eur. Tým sa má zabezpečiť digitálna transformácia verejnej správy a verejných služieb a ich interoperabilita v rámci celej EÚ.

Cieľ je uľahčiť prístup k technológiám a know-how pre všetky podniky, najmä malé a stredné podniky. Za týmto účelom vzniknú Centrá digitálnej inovácie, ktoré pre malé a stredné podniky a verejnú správu budú slúžiť ako jednotné kontaktné miesta poskytujúce prístup k technologickým poznatkom a experimentálnym zariadeniam a poskytnú aj poradenstvo na lepšie posúdenie digitálnej transformácie projektov.