Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

37 rokov

nezávislý kandidát

  • bydlisko – Galanta
  • vzdelanie – odbor Žurnalistika na FF UK v Bratislave a Interkultúrne vzťahy na University of Warwick vo Veľkej Británii
  • pracovné skúsenosti – novinár (redaktor Literárneho týždenníka, šéfredaktor Knižnej revue, vedúci zahraničného oddelenia denníka Práca), spoluzakladal a viedol spoločensko-politický týždenník Slovo. Za svoju žurnalistickú činnosť získal viacero ocenení. Napísal knihy Uhorská tlačová politika (1998), Rozprava o zjednotení ľudstva (2001), Svet nie je na predaj (2003), aktívne vystupoval proti násiliu v bývalej Juhoslávii, Afganistane, Iraku, Libanone, Izraeli, Darfúre a inde. V súčasnosti prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne, španielský jazyk – aktívne, ruský jazyk – aktívne, poľský jazyk – aktívne