Dohoda s Indiou stojí na pracovných vízach

Zdroj: TASR/AP Photo/Claude Paris

Povedal to koncom apríla hlavný vyjednávač obchodnej dohody s EÚ Ignacio Garcia Bercero. Indiu vyzval, aby snahu EÚ opätovala.

Vyjednávači pôvodne očakávali, že zmluva sa uzavrie už v roku 2012. Rokovania ale uviazli pri otázke prístupu indických zamestnancov na európsky pracovný trh.

V stávke je dohoda, ktorá by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na počet obyvateľov – zahŕňala by 1,8 miliardy ľudí, resp. takmer štvrtinu svetovej populácie.

„Môžem vám povedať, že sme si celkom vedomí, že pre Indiu nebude možné uzavrieť dohodu, ak sa vysoko kvalifikovaným indických pracovníkom v Európe nezlepšia podmienky na poskytovanie dočasných služieb. Sme pripravení prísť s naozaj ambicióznou ponukou,“ povedal Ignacio Garcia Bercero. 

EÚ sa dožadovala väčšieho prístupu na trh s automobilmi, vínom a destilátmi, zatiaľ čo India chcela pre svojich kvalifikovaných pracovníkov liberalizáciu pravidiel udeľovania víz.

„Rovnako očakávame, že India urobí niekoľko politicky náročných rozhodnutí, ktoré sú pre Európu dôležité. My sme tiež pripravení urobiť politicky dôležité rozhodnutia pre Indiu,“ povedal Bercero.

„Je úplne jasné, že pre nás sú otázky ako automobily, vína a destiláty, pokiaľ ide o náš záujem exportovať do Indie, mimoriadne dôležité. Okrem toho si myslíme, že v Indii je určite dostatok miesta na povolenie lacnejšieho importu z Európy, v porovnaní s produktmi na indickom trhu.“

Vyjednávači z EÚ a Indie sa pravdepodobne stretnú budúci mesiac v Naí Dillí. Pokúsia sa vyriešiť sporné otázky, ktoré blokujú bilaterálnu obchodnú dohodu, ešte pred júnovým stretnutím ministrov.

Predchádzajúce vyjednávania zlyhali

Minister obchodu a priemyslu Anand Sharma a eurokomisár pre obchod Karel De Gucht dohodu v Bruseli 15. apríla nenašli a rozhodli sa stretnúť opäť v júni. 

Medzi Indiou a EÚ už od počiatku rokovaní o obchodno-investičnej dohode prebehlo niekoľko kôl stretnutí. Tie sa spustili v júni 2007. V nedávnom rozhovore pre EurActiv sa indický veľvyslanec Dinkar Khullar vyjadril, že rokovania sa dostali do finálneho štádia a ich prípadné uzavretie sa očakáva na jar.  

Štúdie vyzdvihli fakt, že ak sa zmluva implementuje, obchod sa pravdepodobne do roku 2015 viac ako zdvojnásobí, na úroveň 155 miliárd eur.

Indické obavy

V Indii má dohoda o voľnom obchode s EÚ svojich odporcov. Vyčítajú jej netransparentnosť v procese prípravy, najmä nezverejňovanie rokovacích pozícií indickou vládou, nezverejňovanie návrhu dohody a dopadových štúdií.

V konečnom dôsledku kritici za najväčší problém považujú najmä ohrozenie práv domáceho obyvateľstva a ich živobytia v lokálnom podnikaní. Dohoda podľa nich slúži najmä záujmom veľkých nadnárodných korporácií.

Napríklad v oblasti poľnohospodárskej produkcie by sa malo odstrániť 90 % ciel, čo umožní prístup európskym produktom, ktoré sú navyše dotované cez Spoločnú poľnohospodársku politiku, na úkor lokálnych farmárov.

Obavy vyvoláva aj záujem ťažobných spoločností a možnosť, že by sa prírodné a nerastné bohatstvo Indie dostalo do európskych rúk. Vo februári sa v Indii konali proti dohode protesty, vládu odporcovia dohody žiadajú, aby sa pred podpisom zmluvy o nej riadne diskutovalo vo federálnom parlamente a parlamentných zhromaždeniach jednotlivých štátov.

Iná oblasť kritiky sa zameriava na práva duševného vlastníctva, ktoré v Indii môžu vážne ohroziť tamojší priemysel výroby generických liekov.

Európsky parlament v príprave rokovacieho mandátu zdôraznil oblasti dôležité pre EÚ, najmä odstránenie netarifných bariér (technické, kvantitatívne, zdĺhavé procedúry konformity  a podobne).

Pokiaľ ide o služby, Európsky parlament v rokovaniach upozorňoval, že pomer exportu služieb je medzi EÚ a Indiou nevyvážaný. Kým EÚ exportuje 1,9 % služieb, India dodáva do Európy až 11,6 %.

Europoslancom sa nepozdáva, že India je pripravená otvoriť svoje verejné obstarávanie len na federálnej úrovni. Sú si vedomí aj rizík v oblasti farmaceutického priemyslu, kde by neuvážené kroky mohli viesť k nedostupnosti liekov v rozvojových krajinách.

Európsky parlament po zmenách v Lisabonskej zmluve musí dať k uzatvoreniu väčšiny medzinárodných dohôd EÚ svoj súhlas. Do rokovaní však vstupuje už v skoršej fáze, aby zabezpečil zohľadnenie svojich pozícií.