Dorochin: Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov EÚ by neohrozilo Rusko

Moskva 3. marca (TASR) – Popredný predstaviteľ ruskej pohraničnej stráže generálplukovník Vjačeslav Dorochin verejne navrhol jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre občanov členských štátov Európskej únie.

V zdôvodnení tejto iniciatívy uviedol, že procedúra udeľovania víz aj tak neumožňuje posúdiť, kým je vlastne žiadateľ a s akým úmyslom sa chystá do krajiny. Znamená to, že zrušenie vízovej povinnosti by neznamenalo preto zvýšenie bezpečnostných rizík, avšak s určitosťou by prispelo k zvýšeniu počtu turistov smerujúcich do Ruskej federácie.

Ako vyplýva ďalej z informácií britskej BBC, experti tvrdia, že ide v histórii bývalého ZSSR i Ruskej federácie vôbec o prvý prípad, že podobne vysokopostavený predstaviteľ ozbrojených síl otvorene hovorí o otvorení hraníc pre občanov únie a o tom, že by to neohrozilo národnú bezpečnosť. V minulosti to boli totiž predovšetkým silové rezorty a tajné služby, ktoré boli proti podobnému kroku.

Podľa názoru Pavla Svjatenkova z ruského strategického inštitútu ide o signál, ktorým chcel predstaviteľ pohraničnej stráže dať najavo, že tento orgán vníma nový vietor a je pripravený podporiť snahy prezidenta Dmitrija Medvedeva o modernizáciu krajiny.

Iní pozorovatelia poukazujú na fakt, že Moskva sa už dlhší čas usiluje o bezvízový styk s Európskou úniou, ktorá sa však doteraz tomu bránila poukazujúc okrem iného na početné prekážky zo strany ruskej byrokracie. Mnohí sa domnievajú, že k zavedeniu bezvízového styku môže dôjsť iba na základe vzájomnej dohody, aj keď pripúšťajú, že Dorochinovo vyjadrenie môže byť podstatné a môže byť hoci prvým krokom k tomuto cieľu.

6 le juh