Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu sa rozbehli

Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na základe Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach tretíkrát posudzovala žiadosti občanov. Súhlasila s poskytnutím dotácie pre 896 žiadateľov vo výške 878.067,37 €. Z celkového počtu schválených žiadostí bolo 80 % žiadostí o dotáciu na slnečné kolektory, zvyšných 20 % boli žiadosti o dotáciu na kotly na biomasu.

Žiadatelia, ktorí uspeli, obdržia v najbližších dňoch vyrozumenie a návrh zmluvy na podpis. Ministerstvo hospodárstva SR dotáciu vyplatí po podpise zmluvy a jej spätnom zaslaní na príslušnú adresu.

Od spustenia programu v roku 2009 bolo prijatých 1.530 žiadostí, z toho 1 303 na slnečné kolektory a 227 na kotly na biomasu.

Spolu od začiatku programu MH SR schválilo 1.499 žiadostí v celkovej sume 1.496.205 €. Komisia podporila 1.280 inštalácií slnečných kolektorov a 219 kotlov na biomasu. Na tento rok zostáva na tento program vyčlenených viac ako 6,5 mil. €.

Uvedeným programom sa zabezpečuje významný stimul pre inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktoré spĺňajú podmienku environmentálnej prijateľnosti s cieľom jednak zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov v SR, ako aj s cieľom zabezpečiť efektívny spôsob krytia energetických potrieb domácností.

Na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach je vyčlenených 8 mil. €. Príspevková organizácia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je administrátorom programu, začala žiadosti prijímať 20. apríla 2009.