Dvor audítorov EÚ: V agentúrach únie dochádza ku konfliktu záujmov

Brusel/Luxemburg 11. októbra (TASR) – Dvor audítorov EÚ v dnešnej správe pre médiá uviedol, že v posledných rokoch sa v súvislosti s niektorými agentúrami EÚ v tlači písalo o údajných prípadoch konfliktu záujmov, ktoré vzbudili obavy v Európskom parlamente. Dvor audítorov po prieskume v štyroch agentúrach zistil, že ani jedna z nich nerieši situácie konfliktu záujmov primerane.

V roku 2011 europarlament vyzval Dvor audítorov, aby "uskutočnil dôkladnú analýzu prístupu agentúr k riadeniu situácií, v ktorých dochádza k možnému konfliktu záujmov". Tento audit sa zameral na hodnotenie politík a postupov riadenia situácií konfliktu záujmov pre štyri európske agentúry, ktoré prijímajú dôležité rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti a zdravia spotrebiteľov.

Išlo konkrétne o audit vykonaný na pôde Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), Európskej chemickej agentúry (ECHA), Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskej agentúry pre lieky (EMA).

Dvor audítorov dospel k záveru, že ani jedna z vybraných agentúr nepostupuje v situáciách konfliktu záujmov primerane. Zistilo sa niekoľko nedostatkov s rôznymi stupňami závažnosti v osobitných politikách a postupoch agentúr, ako aj v ich realizácii.

"Po preskúmaní situácie v týchto agentúrach sme vypracovali zoznam všeobecných a konkrétnych odporúčaní, ktoré, ak sa náležite zavedú, môžu viesť k výraznému zlepšeniu v riadení situácií konfliktu záujmov nielen vo vybraných agentúrach, ale vo všetkých inštitúciách a decentralizovaných orgánoch EÚ," povedal člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu Igors Ludboržs.

Dvor audítorov pripomenul, že za konflikt záujmov sa považuje konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nesprávne ovplyvniť vykonávanie jeho služobných povinností a úloh.

V EÚ je 32 decentralizovaných agentúr s vlastnou právnou subjektivitou, nezávislých od Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskej rady, ktoré však podliehajú základnej legislatíve EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon