Dvor audítorov skonštatoval, že účtovníctvo EÚ si zaslúži dobré vysvedčenie

Brusel 6. novembra (TASR) – Absolútna väčšina platieb z rozpočtu EÚ bola vlani bez vyčísliteľných chýb. Európsky dvor audítorov dnes vo svojej výročnej správe potvrdil, že celková kvantifikovaná miera chýb pri výdavkoch EÚ zostala v roku 2011 stále pod úrovňou štyroch percent. Účtovníctvo únie tak už piatykrát za sebou získalo dobré vysvedčenie od Dvora audítorov, uviedla Európska komisia (EK).

"V uplynulých rokoch Európska komisia úspešne pracovala na splnení sľubov, že zaistí kvalitné riadenie a kontrolu európskych fondov," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre dane, colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta.

Podľa komisára úsilie komisie v tomto smere ani zďaleka nekončí, je však aj na členských štátoch, aby pomocou dvoch jednoduchých krokov pomohli zlepšiť celkovú situáciu.

V prvom rade by členské krajiny mali odsúhlasiť zjednodušené pravidlá, ktoré EK navrhuje pre nasledovné programové obdobie. V druhom rade by podľa komisára mali členské štáty zodpovednejšie plniť svoju úlohu pri ochrane peňazí európskych daňových poplatníkov.

"Ak by členské štáty venovali trochu viac úsilia na to, aby poriadne kontrolovali projekty a požadovali navrátenie nesprávne použitých prostriedkov, mohlo by to v tomto ekonomicky zložitom období priniesť pozoruhodné výsledky," skonštatoval Šemeta.

Správa Dvoru audítorov potvrdzuje, že sa darí udržiavať tendenciu z posledných 10 rokov, čiže zlepšovanie riadenia eurofondov. Tento fakt je významný vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec súčasného programového obdobia. Objem platieb a požiadavky na vykazovanie, ktoré s tým priamo súvisia, sa v roku 2011 oproti predošlým rokom značne zvýšili, ale aj napriek tomu sa miera účtovných chýb nezmenila.

Zistené chyby neznamenajú, že by finančné prostriedky EÚ boli stratené alebo zneužité. Podvody sa v skutočnosti vyskytujú iba v prípade 0,2 % z celkového rozpočtu EÚ a existujú silné nástroje pre ich odhaľovanie, čo dovoľuje získať financie späť.

Miera pochybenia, o ktorej hovorí Dvor audítorov, znamená situácie, keď peniaze nemali byť vyplatené, lebo projekt nesplnil pravidlá spôsobilosti pre financovanie zo zdrojov EÚ. Aj v takýchto prípadoch má únia spoľahlivé mechanizmy pre odhaľovanie chýb a ich nápravu.

Najvýraznejšie zlepšenie v roku 2011 zaznamenala politika súdržnosti, ktorá financuje projekty na podporu konkurencieschopnosti a rastu v celej EÚ. Tu miera chýb v porovnaní s rokom 2010 klesla o viac ako 2,5 percentného bodu. Miera chýb sa však zvýšila v oblasti poľnohospodárstva. Komisia už identifikovala príslušné problémy a podnikla nápravné opatrenia, aby zabezpečila, že tieto prostriedky nebudú stratené.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop