EBA: Potrebná bude zmena pravidiel hodnotenia rizík ohrozujúcich banky

Londýn 26. februára (TASR) – Zrejme bude potrebná zmena regulácie, aby zmizli rozdiely v spôsoboch, ako banky hodnotia riziká, citovala agentúra Reuters paneurópskeho regulátora Európsky úrad pre bankový dohľad (European Banking Authority, EBA). Na základe pridania aktív medzi rizikové banky potom vypočítavajú, aké veľké majú mať kapitálové vankúše.

Regulačné orgány po finančnej kríze 2007 – 2009 sprísnili kapitálové požiadavky. Súbor týchto nových pravidiel sa nazýva Bazilej III. Teraz chcú zaistiť, aby spôsob výpočtu kapitálových požiadaviek, ktorý používajú banky, bol spoľahlivý. Dôvera v čísla, ktoré banky publikujú, je totiž základnou podmienkou obnovenia dôvery investorov aj verejnosti vo finančný sektor.

V dnes zverejnenej správe EBA uvádza predbežné výsledky skúmania rizikových aktív 89 bánk zo 16 krajín Európskej únie (EÚ). Nebolo zverejnené, o ktoré banky ide. EBA zistila významné rozdiely medzi bankami. Z toho niektoré sú spôsobené rozdielnym regulačným rámcom a štruktúrou portfólia bánk a niektoré spôsobom, akým banky kalibrujú svoje finančné modely na hodnotenie rizík.

Zvýšenie počtu zverejňovaných údajov nie je dostatočné na to, aby sa znížili obavy investorov a analytikov týkajúce sa dôveryhodnosti kalkulácie bánk, uviedol šéf EBA Andrea Enria. V rámci 20 najväčších bánk, ktorých sa štúdia EBA týka, boli zistené rozdiely medzi maximálnou a minimálnou hodnotou rizík až 46 %. Podľa Enriu sú to podstatné rozdiely, a preto sú potrebné ďalšie skúmania.

EBA do konca roka dokončí ďalšie štúdie, ktoré sa budú týkať možných rizík hroziacich bankám z dôvodu ich angažovanosti v malých a stredných podnikoch a na trhu hypotekárnych úverov.

Informovala o tom agentúra Reuters.

1 lom