E.BAUER: Slovensko potrebuje komplexnú stratégiu pre zamestnanosť

Bratislava 19. marca (TASR) – Prioritnými bodmi novej stratégie Európskej únie Európa 2020 sú pre Slovensko zamestnanosť, obzvlášť zamestnanosť mladých, vzdelanie a investície do vedy a výskumu, reagovala europoslankyňa Edit Bauer (SMK) na otázku TASR počas seminára o budúcnosti EÚ, ktorý dnes zorganizovala Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP).

"Mimoriadne závažným problémom je vzdelanie. Aj u nás sa rozrastá vrstva, ktorá je nezamestnateľná. Je to mimoriadne vážny problém, s ktorým sa nezaoberáme tak vážne, akú váhu má," upozornila Bauer. Podľa nej ide o výsledok toho, že veľké percento mladých ľudí opúšťa brány škôl, hneď ako ukončia povinnú školskú dochádzku a získajú akúkoľvek kvalifikáciu.

Slovenská europoslankyňa pripomenula, že keď odíde z pracovného trhu jej generácia, teda veľmi početná generácia ľudí narodených po druhej svetovej vojne, bude to predstavovať mimoriadnu záťaž pre sociálne výdavky na jednej strane, ale aj veľkú skupinu nezamestnateľných ľudí na strane druhej.

"Myslím si, že strategické myslenie akosi nie je silnou stránkou slovenskej politiky," pomenovala Bauer ďalší zdroj problému, ktorý vyzdvihla najmä v oblasti investícií do vedy a výskumu. Niekedy sme podľa nej prišli o veľké peniaze, lebo sme neboli ochotní zainvestovať vstupnú malú čiastku.

Stratégia Európa 2020 sa zaväzuje prideliť na oblasť vedy a výskumu tri percentá HDP, pričom Slovensko v súčasnosti neinvestuje ani 0,5 percenta. "Väčšina investícií by mala byť vo výskume v oblasti súkromného podnikania," upozornila.

Bauer niekoľkokrát vyjadrila nádej, že Európa 2020 neskončí tak ako jej mladšia sestra – Lisabonská stratégia, ktorej ciele sa ani zďaleka nepodarili splniť. Hlavný dôvod tohto neúspechu vidí Bauer hlavne v nedodržaných sľuboch. "Politici sa často dohodnú na najvyššej úrovni, ale rýchlo zabudnú, keď sa vrátia domov".

Na záver sa poslankyňa, ktorá v Európskom parlamente pracuje už druhé volebné obdobie, nevyjadrila veľmi optimisticky o budúcnosti Európskej únie ako takej. Dôvod vidí najmä v zaostávaní EÚ v oblasti konkurencieschopnosti na svetových trhoch a ospalosti v trendoch rozvoja. "Keď sa Európa nepozbiera, môže skončiť nie celkom slávne. Je najvyšší čas. Je totiž celkom evidentné, že masová výroba sa sťahuje masovo z Európy preč. To znamená, že zostáva tu výroba, ktorá je viazaná na miesto – napríklad stavebníctvo a niektoré služby – a špičková výroba. Už je veľmi ťažko masovo zamestnávať ľudí," dodala.

gk ed