ECB: Deficit verejnej správy eurozóny klesne na budúci rok na 2,6 % HDP

Bratislava 15. decembra (TASR) – Podľa prognóz Európskej komisie (EK) by mal deficit verejných financií v eurozóne klesnúť zo 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2011 na 3,3 % HDP v roku 2012. Zníženie deficitu bude spôsobené najmä rastom pomeru príjmov verejnej správy k HDP a stagnáciou výdavkov.

"Očakáva sa, že deficit sa bude naďalej znižovať, pričom prognóza pomeru deficitu verejných financií k HDP v celej eurozóne naznačuje pokles na 2,6 % HDP v roku 2013 a ďalšie minimálne zníženie na 2,5 % HDP v roku 2014," informovala Európska centrálna banka (ECB) vo svojom mesačnom bulletine za december 2012.

Pomer dlhu verejnej správy k HDP v eurozóne sa v roku 2012 podľa ECB zvýši o 4,8 percentuálneho bodu na 92,9 %. Zároveň sa však očakáva, že v dôsledku vplyvu postupného zvyšovania primárnych prebytkov na znižovanie dlhu sa v roku 2013 dlh zvýši o 1,6 percentuálneho bodu na 94,5 % HDP. V roku 2014 by sa mal v pomere k výkonu ekonomík eurozóny opäť mierne znižovať.

"Bude potrebné pokračovať vo fiškálnej konsolidácii, aby sa nadmerný deficit verejných financií v niektorých krajinách znížil a pomer dlhu k HDP sa vo všeobecnosti priblížil k referenčným hodnotám," upozornila ECB. Zároveň dodala, že bude potrebné striktne dodržiavať všetky záväzky vyplývajúce z posilneného rámca správy ekonomických záležitostí.

har ed